Hvordan kan en ny landbrugspolitik (CAP) understøtte kampen mod klimaforandringer?

Bruxelles, 24. november 2020.

Skærmbillede 2020 12 02 kl. 13.28.26

I et nyt notat, publiceret i dag af NGO’er på tværs af Europa, understreges vigtigheden i en klimavenlig landbrugsreform, som sikrer at landbrugssektoren bidrager til de mål EU-kommissionen satte med Green Deal og til EU’s forpligtigelse under Parisaftalen. EU-kommissionen, EU-parlamentet og ministerrådet er nu i gang med trialogforhandlinger om CAPen. Notateet vurderer den nuværende (2014-20) CAP’s svagheder og redegør for hvad den nye CAP bør indeholde, hvis den skal bidrage til EU’s klimaambition.

Notatet konkluderer at de klimatiltag der blev sat i den nuværende CAP, ikke har bidraget til EU’s klimaindsats. Hovedgrundene er mangel på incitamenter til at belønne klimavenlig landbrugspraksis og fraværet af sanktionsmuligheder overfor ubæredygtig praksis, udover overholdelse af den helt grundlæggende miljølovgivning.

Notatet advarer at det nye CAP-forslag, i sin nuværende form, risikerer at gentage historien. Uden fundamentale ændringer risikerer den nye CAP at underminere EU's klimaindsats. Notatet tilskynder at sætte ambitiøse og målbare miljø- og klimamål; at mindst 40% af CAP-budgettet øremærkes til klimaindsats. Derved kan CAP-reformen bringes i overensstemmelse med målene i den europæiske Green Deal.

Den nye EU-kommission arvede det utilstrækkelige CAP-udspil fra den foregående Kommission og har holdt fast i det for længe. EU-kommissionen, specielt næstformand Timmermans, gør nu et sidste forsøg på at bringe CAP-udspillet på linje med Green Deal. De små ændringer ministerrådet og Europa-Parlamentet har leveret er helt utilstrækkeligt til at opnå dette.

Af samme grund har triolog-forhandlingerne behov for at skifte gear. Et kompromis mellem de eksisterende holdninger vil ikke være til nytte. Der er klare uoverensstemmelser mellem det gamle uambitiøse CAP-forslag og den nye grønnere retning kommission satte med Gren Deal. Det er derfor positivt, at den nuværende fælles landbrugspolitik er forlænget med to år. Så har EU-institutionerne tid til at udvikle en CAP-løsning der matcher klimamålet.

Director of Climate Action Network (CAN) Europe, Wendel Trio:
”EU’s ledere skal erkende, at hvis den næste CAP ikke indeholder tilstrækkelige foranstaltninger til at takle klima - og biodiversitetskrisen, bliver det enden på EU's Green Deal. Det må nu være en prioritet for alle europæere at opnå en klimavenlig landbrugspolitik.”

Germanwatch’s World Food, Land Use and Trade Team Leader, Tobias Reichert:
“ Det er essentielt, at EU tager sin forpligtigelse om at bruge 40% af landbrugsbudgettet på klimahandling seriøst. Eco-schemes skal tilskynde et mere bæredygtigt husdyrhold med lavere dyretæthed og færre dyr for at adressere de store drivhusudledninger fra europæisk landbrug.

Cyrielle Denhartigh, Responsible Agriculture and Alimentation officer of the Réseau Action Climat France:
“I lyset af den nødsituation klimaet står I, kan vi ikke bare godtage enhver landbrugsmodel. Offentlige midler fra EU’s fælles landbrugspolitik skal gå til reelle bæredygtige modeller: Økologisk landbrug, Agroskovbrug, bælgfrugter, bæredygtigt husdyrsbrug osv.”

David Howell fra SEO/BirdLife (Spanien):
”Troværdigheden af EU’s klimalederskab er kun så stærk som dets underliggende politikker, og landbrugspolitikken er langt bagud. For at landbrugspolitikken - EU's tungeste budgetpost – skal kunne levere sit nødvendige bidrag, er der behov for mere effektive foranstaltninger. Med CAP-forslagets nuværende elendige klimaindhold vil det enten kræve at triologiforhandlingerne leverer exceptionelle ændringer; ellers må EU-kommissionen fremsætte et nyt CAP-forslag.”

Dan Belusa fra 92-gruppen (Danmark):
”Uanset hvilken skæbne det nuværende CAP-forslag får, så er målstregen for den kommende CAP, at den både skal indeholde kvantificerbare reduktionsmål på EU-niveau OG strenge ”konditionelle” miljøstandarder. Landmænd der ikke leverer reduktioner skal kunne trækkes i støtten. Kun med begge elementer, reduktionsmål og sanktioner, vil CAP’en være i stand til at bidrage med at bringe EU på linje med paris aftalen. ”

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer