Større klimaindsats nu er afgørende – læg hockeystaven væk!

Af: Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen

De seneste måneder har vist, at det øjensynligt var lettere at få vedtaget klimaloven og målet om 70% reduktion i 2030, end nu at sikre, at vi så også faktisk bevæger os frem mod dette mål.

I september kom regeringens klimaprogram, der ifølge klimaloven skal komme hvert år og ”anskueliggøre”, at regeringen og Danmark er på vej mod de 70%. Det viste tydeligt, at det er svært for regeringen at sandsynliggøre, at det er tilfældet. På nuværende tidspunkt er der kun indgået politiske aftaler, der viser vejen til ca. en fjerdedel af den reduktion, der skal til, og kun ved at udskyde indsatsen og satse stort på nye og usikre teknologier kunne regeringen anskueliggøre, at der er en mulighed for at nå klimalovens mål.

Det budskab forstærkes, når man læser det vurderingsnotat, som Klimarådet kom med her den 30. oktober. Godt nok er notatet holdt i høflige og forsigtige toner, men budskabet er klart: De foreløbige politiske aftaler og udspil er langt fra ambitiøse nok, og det er farligt at udskyde indsatsen og satse på nye og usikre teknologier.

Regeringen forsvarer sig med, at de jo allerede har sikret aftaler, der vil reducere udslippet med ca. en fjerdedel, at der er flere aftaler på vej og at der vil komme mere hen ad vejen. Men foreløbigt ser de kommende aftaler, herunder på transport, også ud til at ende med et for lavt ambitionsniveau.

Sagen er, at hvis det generelle ambitionsniveau er for lavt fra start, så låser de indgåede aftaler og virkemidler os hurtigt fast på en vej, hvor det bliver meget svært senere at sadle om og hæve indsatsen og nå målene. Tag for eksempel transportsektoren, som forhandles lige nu. Hvis aftalen, som det ser ud, ender med for lave mål f.eks. på udfasning af fossilbiler og indfasning af elbiler, så er vi hurtigt låst fast, for en bil holder i gennemsnit 12-15 år. Det samme kan siges om omstillingerne i energi-, industri, landbrugssektoren. Hvis ikke vi vælger den rigtige og ambitiøse vej fra start, vil investeringerne i de forkerte og utilstrækkelige veje hurtigt låse os fast på en utilstrækkelig kurs.

Dette billede forstærkes af regeringens store satsning på, at nye teknologier, som CO2 lagring i undergrunden (CCS) og nye avancerede brændstoffer, skal redde os. Alene CCS, regner regeringen med, kan bidrage med mellem 4-9 mio. ton CO2 i 2030, ud af de ca. 16 mio. ton der mangler. Det på trods af meget stor usikkerhed om teknologien. Det er at spille alt for højt spil med fremtiden.

Regeringen siger nu også helt åbenlyst, at de går efter en ”hockeystav” strategi. Altså at en stor del af indsatsen først slår igennem tæt på 2030. Det på trods af, at det lige præcis er det, man skal undgå, hvis man vil redde klimaet. Klimaet afhænger nemlig af hvor meget CO2 man sender ud i atmosfæren hvert år frem til 2030, ikke bare hvilket mål man har i 2030. Det er det samlede CO2 budget der afgør sagen, ikke alene et punktmål i fremtiden. Derfor kæmpede vi også for, at klimaloven skulle basere sig på et CO2 budget. Det lykkedes ikke at få med, men det politiske kompromis blev, at der i dette efterår skal fastsættes et 2025 mål. Det bliver afgørende.

Hvis Danmark skal leve op til et rimeligt CO2 budget, må vores reduktionssti frem mod de 70% være mindst lineær, og ikke den hockeystav, som regeringen er på vej i mod. Klimarådet anbefaler, at målet i 2025 skal være en reduktion på mellem 50-54%, på nuværende tidspunkt er regeringen på vej mod kun 43%. Det er meget langt fra tilstrækkeligt. Derfor må regeringen og Folketinget nu sikre, at vi får et tilstrækkeligt 2025 mål og de nødvendige virkemidler til at nå det - og lægger hockeystaven væk.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer