Ny rapport fra Oxfam IBIS: Klimakrisen drives af verdens rigeste

Af: Anna Haargaard Olsen og Jeppe Bo Rasmussen, Oxfam IBIS

Fra 1990 til 2015 steg verdens samlede CO2-udledning med 60 procent. En ny undersøgelse fra Oxfam viser, at verdens rigeste 1 pct. i den periode har udledt dobbelt så meget CO2 som den fattigste halvdel af verdens befolkning, og at klimaets kritiske tilstand i høj grad skyldes de rigeste menneskers ekstreme forbrug.

Rapporten fra Oxfam undersøger fordelingen af CO2-udledning i forhold til globale indkomstgrupper. Den viser, at verdens rigeste 10 pct. (målt på indkomst) gennem deres forbrug er ansvarlige for 52 pct. af den akkumulerede CO2-udledning i årene 1990 og 2015. Hovedparten af den danske befolkning tilhører denne gruppe.

Samtidig slår rapporten fast, at den fattigste halvdel af verdens befolkning kun står for 7 pct. af den akkumulerede CO2-udledning. Toppen af den globale indkomstpyramide har ansvaret, og rapporten dræber myten om, at det er Kina og Indiens voksende middelklasse eller befolkningsvækst i Afrika, der er skyld i klimaforandringerne.


CO2-budgettet bliver opbrugt af de rigeste

Ifølge Paris-aftalen må klodens temperatur maksimalt stige 1,5 grader indtil 2100. Oxfams arbejde viser, at CO2-budgettet være opbrugt allerede i 2030. Endnu mere alarmerende er, at selv hvis vi fjerner 90 pct. af verdens befolkning fra ligningen, vil verdens rigeste 10 pct. alene have opbrugt budgettet inden for kun 13 år.

Samlet set tydeliggøres det, at det er de rigeste lande og mennesker i nord, der er ansvarlige for klimakrisen, mens det er verdens fattigste og mest udsatte mennesker i syd, som rammes hårdest af klimaforandringerne gennem sult, tørke og oversvømmelser. Det er den ulige virkelighed, vi lever i.


Det danske ansvar

En uge efter Oxfam-rapportens lancering kunne det også konstateres, at regeringens nye, globale klimastrategi ikke lever op til Danmarks globale klimaforpligtelse. Igennem Paris-aftalen har Danmark forpligtet sig til at give ca. 5 mia. kr. i klimabistand til verdens fattigste lande. Disse midler skal være nye og additionelle - og bør altså ikke tages fra den eksisterende udviklingsbistand, hvor minimumsniveauet på 0.7% af BNI blev fastlagt for 50 år siden. Før der fandtes klimakriser og Brundtland-rapporter. 

Samtidig har det internationale samfund fra 2020 garanteret at levere 100 milliarder US-dollars i klimafinansiering til verdens fattigste lande. Danmark bør arbejde intenst for, at dette løfte bliver holdt, og samtidig sikre, at det ikke leder til øget gæld i fattige lande. Det inkluderer en indsats, der sikrer, at halvdelen af disse penge bruges på klimatilpasning – og dermed den ønskede balance mellem tilpasning og reduktion af CO2-udslip.

Senere i oktober kommer Oxfam med endnu en rapport, som vil vise, at den rige del af verden ikke leverer den lovede støtte til verdens fattigste lande, når det gælder klimatilpasning. Der mangler simpelthen mange milliarder dollars.

Det handler om bæredygtig udvikling

Klimakrisen kan ikke løses isoleret og derfor indebærer Danmarks historiske ansvar for krisen også et behov for at styrke den langsigtede udviklingsbistand - gennem bekæmpelse af ulighed og fokus på menneskerettigheder. Kun på den måde kan vi bidrage til at styrke modstandsdygtigheden og tilpasningsevnen hos de befolkningsgrupper, der er allermest sårbare overfor klimaforandringerne. Det kræver en langsigtet indsats, der har fokus på f.eks. demokrati, menneskerettigheder, ligestilling, kvalitetsuddannelse, social sikring og gode levevilkår lokalt.


Som et af verdens rigeste lande har Danmark et medansvar, og vi bør for alvor gå forrest i klima- og ulighedskampen, der hænger uløseligt sammen.

Lyt med: https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2020-09-21#!00:37:14

 

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer