Kvinderettighedsøjne på Udviklingsfinansiering

Af Janice G. Førde, KULU forkvinde, senior konsulent

KULU deltog i den 4. Financing for Development (FfD) Forum fra 15-18. april i New York og herunder i civilsamfundsorganisationernes strategimøder, samt afholdte en workshop på 13, 14 og 19 april. Formålet var styrkelse af ligestilling og kvinderettigheder i FfD processen og CSO-FfD arbejdet.

Fordi KULU er aktiv i CSO-netværk, som arbejder med FfD-processen og emner, startede forløbet allerede 13. april med deltagelse i Women’s Working Group on FfD (WWGonFfD) og CSO-FfD stragtegimøder 14. og 19. april. KULU’s workshop om Finance Gender Equality and Women Rights - Close the Gap fokuserede på private-offentlige partnerskaber og konsekvenserne for kvinder, rettigheder og ligestilling. Derudover var KULU med i Danmarks mini-delegationen til FfD Forumet sammen med Globalt Fokus.

FfD er en international proces placeret under FN’s ECOSOC komite men omfatter flere end 60 internationale organisationer, inkl. IMF, WB, WTO og UNCTAD. Addis Ababa Action Agenda (AAAA) blev vedtaget på den 3. internationale FfD konference i 2015. Slutdokumentet om udviklingsfinansiering var den sidste brik, som skulle falde på plads, inden 2030-dagsorden og verdensmålene kunne vedtages senere i 2015 på FNs generalforsamling. AAAA etablerede årlige FfD Fora, FfDF var den fjerde i rækken,

CSO-deltagelse og kønsvinklen

CSO-FfD netværket er civilsamfundets vagthund og arbejder for at øge CSO deltagelse, indflydelse, samarbejde og for implementering af den Monterrey Consensus, 2002, og AAAA, 2015. WWGonFfD arbejder for at sikrer kønsperspektivet og kvinders menneskerettigheder i alle FfD emner og politik.
FfD Forumets slutdokument var pænt, og ligestilling og styrkelse af kvinders-/pigers rettigheder er behørigt nævnt i paragraf 8, men det er ikke nok. Både præsidenten for FN’s Generalforsamling og FNs generalsekretær til Forummets åbning og Danmarks souschef på den danske FN Mission i New York sagde på den sidste dag - kort sagt - der skal fart på, hvis løfterne fra Monterrey, Addis Ababa og 2030-dagsordenen skal opnås. Business as usual duer ikke. Men det er alligevel det, Forummet sluttede med.

Processen: Slutdokukemtet var aftalt på forhånd uden input fra civilsamfundet. CSO-FfD og WWGonFfD repræsentanter fik taletid i plenum og deltog i og organiserede side-events. Mellem FfD Fora er udveksling med Financing for Sustainable Development Office, og enkelte CSO-FfD repræsentanter har begrænset adgang til ’Friends of Monterrey’, en slags kernegruppe af medlemsstater, som følger processen tæt. Men adgang er begrænset. CSO-FfD netværket ønsker mere åbenhed og inklusion. De vil reformere processen, så civilsamfundet bliver reel dialogpartner i processen. WWGonFfD ønsker, at ligestilling og kvinderettighed præger processen. Det ønsker KULU også.

KULU og Finance Gender Equality and Women Rights - Close the Gap:
Derfor samarbejder KULU i et Citizens for Financial Justice projekt, støttet delvis af EU midler fra Christian Aid-UK. Projektet vil oplyse, uddanne og aktivere europæiske kvinderettigheds- og ligestillingsorganisationer om FfD-processen, inkl. privatisering af udviklingsmidler og konsekvenserne for kvinde-/pigerettigheder. En første workshop blev afviklet forud for Forummet med fokus på køns- og kvinderettighedsperspektivet af private-offentlige-partnerskaber. Vi håber, flere NGOere vil deltage i projektet.

Se:
FfD Forum slutdokument - FfD konference 3 AAAAoutcome doc
Report call for overhaul of global financial system

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer