Pris på CO2 kan give tiltrængt medvind i klimakampen

Af Kurt Othendal Nielsen, Armin Vauk, Majken Bilslev-Jensen, Maya Bjerrum Trinkjær, Citizens’ Climate Lobby Denmark/350 Klimabevægelsen

I den danske klimadebat diskuteres mere eller mindre ambitiøse mål for en klimalov med det formål, at Danmark overholder vores fair andel af de globale CO2-reduktioner, der skal til ifølge Parisaftalen. 

Imidlertid halter det med enighed om de løsninger, vi skal bruge for at opnå disse mål. Det absolut største problem ved de politiske partiers tøven er, at vi ikke har tid til at finde løsninger, som ikke allerede findes. Den gode nyhed er, at det ikke behøver at være et problem, for der findes meget effektive løsninger, der bare skal i spil.

Metoden til at få løsningerne i spil er ved at sætte en effektiv pris på CO2. Den markedsøkonomiske model Klimabidrag- og bonus (også kendt som Carbon Fee and Dividend) er det bedste bud på at opnå dette. Metoden går ud på, at CO2 udledning får pålagt en langsom stigende pris, klimabidraget, som siden hen bliver returneret til borgerne i lige store dele, klimabonussen. 

EU-borgerne i gruppen Citizens’ Climate Lobby Europe lancerer nu et Borgerforslag på EU-niveau, der skal høste 1 millioner underskrifter på et år fordelt over 7 medlemslande.

Modellens største fordel er, at den har en bred, tværpolitisk appel og en iboende retfærdighed ved, at virksomhederne og forbrugerne kommer til at betale for den andel, som de forurener, men at den ikke ”vender den tunge ende nedad” og skaber social ulighed, sådan som bl.a. Socialdemokratiet frygter ved implementering af CO2-afgifter. Det giver alle incitament til og mulighed for at handle klimavenligt.

Modellen blev implementeret i Canada pr. 1. januar 2019, som det første land i verden. 

Med forskere og økonomer i ryggen vinder den øget opbakning herhjemme. Det er blandt andet den verdensberømte økonom og nobelprismodtager Joseph Stiglitz, som opfordrer EU til at benytte modellen særligt med henblik på klimatold, der sætter en stopper for ”free-riding”, hvad udledning af forurening fra fossile brændstoffer angår. Og i Danmark har Radikale Venstre som det første parti taget modellen til sig i sin rene form og vil arbejde aktivt for at få Klimabidrag- og bonus med i EU-arbejdet. Men modellen har også fået positive tilkendegivelser fra Konservative Folkepartis, Alternativets, SFs og Enhedslistens kandidater.

Med Macron som fortaler for klimatold og en igangværende debat om emnet, der også raser i Tyskland, er vi allerede godt på vej til en dagsorden om at stoppe for udledningen med fossile brændstoffer.

EU-borgerforslaget lanceres i dansk regi d. 1. juni i København.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer