Ny WWF-rapport tager temperaturen på klimaet i pensionsselskaberne

Af Rebekka Fogh Schou, WWF Verdensnaturfonden

WWF Verdensnaturfonden har netop udgivet sin fjerde rapport om danske pensionsselskabers klimaindsats. I den nye rapport, Klima – hot or not, tegner der sig et billede af en sektor i bevægelse. Blandt et stigende antal af de sytten største danske pensionsselskaber ses en øget bevidsthed om vigtigheden af at have fokus på klimaspørgsmål, når der investeres. Det er en positiv udvikling siden WWF’s første undersøgelse i 2013.

Bedømmelsen af de sytten pensionsselskabers klimaindsats er spredt over seks kriterier med fokus på klimatænkning i investeringspolitikken, målsætninger for investeringer i hhv. grøn og fossil energi, aktivt ejerskab samt eksklusioner. Derudover vægtes transparens om disse praksisser højt i bedømmelsen.

Klima er blevet mere hot hos flere – men ikke hos alleWWF figur over pensionsselskaberne
Blandt overvejende tendenser er, at otte ud af sytten pensionsselskaber nu refererer direkte til Paris-aftalen i deres investeringspolitikker. Det er et vigtigt første skridt for bl.a. at skabe internt fokus på klimaarbejdet. Det næste skridt er at skabe systematik for, hvorledes klimahensyn inkorporeres i de daglige investeringsbeslutninger. Her er stadig et stykke vej at gå for de fleste af selskaberne.

Samlet set er det fortsat PKA, der vurderes at have det største blik for de risici og muligheder, som klimaudfordringen skaber, mens Topdanmark er det selskab, der klarer sig dårligst i undersøgelsen.

Mere åbenhed om eksklusion og aktivt ejerskab
Topdanmark falder igennem i bedømmelsen blandt andet som følge af manglende transparens, men over en bred kam ses en stigende åbenhed om investeringer, eksklusioner samt aktivt ejerskab, idet flere offentliggør deres eksklusionslister og stemmeafgivelser ved generalforsamlinger.

Når kommunikation udadtil om grønne og sorte tiltag vægtes højt i bedømmelsen, skyldes det, at gennemsigtighed letter medlemmers indblik i pensionsselskabernes investeringspolitikker, samtidig med at åbenhed i forbindelse med aktivt ejerskab og eksklusion vurderes at skabe øget pres på selskaberne for at ændre på deres praksisser eller forretningsmodeller.

Flere klimameldinger dette forår
Efter undersøgelsens afslutning ultimo januar 2018 er der sket udviklinger i flere af pensionsselskaberne, bl.a. Danica og MP Pension. MP har eksempelvis meldt ud, at de inden 2021 vil frasælge fossile investeringer for over en milliard kr., herunder også olie. Den linde strøm af nye klimarelaterede udmeldinger vidner om, at nye vinde blæser i finanssektoren. Der er plads til forbedringer mange steder, men at klimasikre sin investeringsportefølje med flere grønne investeringer og færre fossile er på vej til at blive økonomisk sund fornuft.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.