Global Sustainable Development Report 2019

Af Katherine Richardson, professor og leder af Sustainability Science Center, Københavns Universitet

Der er udviklet en tradition over de sidste årtier, at FN-systemet selv skal stå for udarbejdelsen af de løbende rapporter, der beskriver status for, og peger på de største udfordringer på vejen mod en bæredygtig udvikling i verden. I forbindelse med vedtagelsen af Agenda 2030, og dens associerede udviklingsmål – SDGerne - blev det imidlertid aftalt, at der skulle nedsættes en uafhængig ekspertgruppe, som skulle være ansvarlig for udarbejdelsen af rapporten i 2019. Hvert land fik mulighed for at indstille potentielle medlemmer til ekspertgruppen, og ud fra de indsendte navne udpegede Ban Ki Moon i december 2016 dens endelige medlemmer. Jeg var så heldig, at få en plads i den 15 mand (m/k!!) ekspertgruppe.

I gruppen er vi meget opmærksomme på, at det er den første gang siden Brundtland Rapporten, at en gruppe af uafhængige eksperter er blevet bedt om at gøre status over bæredygtig udvikling på globalt plan, og vi mener, at det forpligter! Brundtland Rapporten gav os en helt ny forståelse af bæredygtighed, nemlig at økonomisk bæredygtighed i sig selv ikke er nok. Der er også både en miljømæssig og en social komponent af bæredygtighed. Siden da har vi tænkt på bæredygtighed som bestående af de tre ”søjler”. Et af hovedbudskaberne i vores kommende ”Global Sustainable Development Report” bliver, at man er nødt til, at fokusere på alle tre ”søjler” samtidigt - og endda, at ”søjler” faktisk er en meget upassende metafor for, hvordan økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed skal ses ift. hinanden.

Bæredygtighedens tre komponenter er nemlig ikke uafhængige af hinanden på den måde, der kendetegner søjler! De er derimod dybt integreret i hinanden. Alt det vi laver, vil have både positiv og negativ påvirkning på de forskellige SDGer. Det er lige så vigtigt, at vi reducerer de negative interaktioner (”trade-offs”), vores handlinger har på SDGerne, som det er at udnytte de positive. Derfor, når man praler af alle de positive indflydelser ens virksomhed eller land har haft på udvalgte SDGer, burde man ved samme lejlighed fortælle, hvad man har gjort for at mindske de negative påvirkninger, ens aktiviteter uundgåelig har haft på andre af målsætningerne.

Det er vigtigt for Ekspertgruppen, at der er bredt kendskab til dens arbejde, og gruppen håber på, at få inspiration til rapporten i dialog med både forskere, virksomheder og civilsamfundet i de kommende måneder. Man kan følger Ekspertgruppens arbejde på Global Sustainable Development Report 2019.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.