Verdensmålene – ”business as usual” er ikke en løsning, hvis Danmark skal være foregangsland

Af Christine Jacobsen Mulvad, policy-rådgiver, 92-gruppen

Der er 12 år til, at verden skal være i mål med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals - SDGer). Men 12 år kan gå hurtigt uden særlige fremskridt, hvis ikke man tager ordentligt fat, arbejder systematisk og inddragende samt finder løsninger på de udfordringer, som målene sætter fokus på.

Efter målene blev vedtaget i september 2015, er der sket en del positive ting i arbejdet med målene. I Danmark har flere og flere aktører på tværs af det danske samfund fået øjnene op for målene. Der er kommet et tværpolitisk netværk i Folketinget, og i forlængelse af dette, er der blevet etableret et 2030-panel med repræsentanter fra en bred kreds af aktører i det danske samfund. Derudover inddrog regeringen forskellige relevante interessenter i Danmarks rapportering til det årlige High Level Political Forum møde i FN i juli 2017, hvor finansminister Kristian Jensen leverede en god og reflekteret tale om Danmarks indsats med målene sammen med Ida Klockmann fra organisationen Sex og Samfund.

Regeringen præsenterede desuden en handlingsplan i marts 2017, der var et vigtigt første skridt i arbejdet med målene. Men regeringens handlingsplan blev blandet modtaget, da den på mange punkter mest afspejler en ”business as usual” tilgang. Den har stort fokus på, at Danmark overordnet set er ’i hus’ med målene og begrænset fokus på, at se de reelle udfordringer Danmark står overfor i forhold til at gennemføre målene.

Målene bliver i stigende grad brugt til at fortælle de positive historier om lande, virksomheder eller organisationers indsats. På trods af, at det kan være fint at fortælle, hvor godt det går, så kan det samtidig flytte fokus fra hovedårsagen til, at målene blev vedtaget – behovet for reelle ændringer frem mod en mere global bæredygtig udvikling, der afspejler sammenhæng mellem sociale, miljømæssige og økonomiske forhold.

For reelt at starte på arbejdet med målene, og få dem til at bidrage til en bæredygtig udvikling, bliver vi nødt til at kigge på udfordringerne, og gå systematisk til værks i arbejdet for at finde nye, gode løsninger. Det betyder bl.a., at hele regeringen må arbejde aktivt med målene – herunder at regeringens ministre tager målene til sig; at der bliver arbejdet stringent med handlingsplanen i ministerier og styrelser; at relevante aktører bliver systematisk inddraget i arbejdet med målene, og, at der bliver kigget grundigt på de faktiske udfordringer, som målene peger på, og arbejdet for at finde løsninger på dem.

Her kan og bør Danmark agere foregangsland.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer