Ny kemikalieindsats fra Folketinget med gode takter

Af Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier, Det Økologiske Råd

Det ligner en stærk plan, som et samlet Folketing netop har fremlagt for den fremtidige kemikalieindsats. Der er fokus på en vigtig EU-indsats, men det er samtidigt væsentligt at huske den nationale indsats på de områder, hvor Danmark har mandat til at regulere – f.eks. fødevarekontaktmaterialer med skadelige kemikalier.

284,8 mio. kr. er afsat til de næste fire års arbejde med kemikalieområdet. Om det er en styrket indsats ift. tidligere er svært at afgøre, da fødevareministeriet siden er lagt sammen med miljøministeriet, og indsatsen derfor er bredt ud til et større område. Det er dog positivt, at der fortsat er et stort fokus på hormonforstyrrende stoffer. Der mangler lovgivning på dette område og stofferne findes i alt for mange forbrugerprodukter – også dem til børn. Så mere forskning, kontrol og forbrugeroplysning, som aftalen ligger op til, er en konstruktiv tilgang. Dog er det vigtigt, at der sideløbende med en aktiv forskningsindsats også handles på den viden, der allerede findes, så forbrugerne ikke skal opleve en unødig bekymring. Manglende viden må aldrig bruges som en sovepude. Danmark må tage ansvar i den periode der går fra forskning bliver fremlagt, til vi har en gældende EU-lovgivning.

Der er der i aftalen også afsat midler til vejledning og hjælp til virksomheder og en stor EU-indsats fra myndighedernes side. Det er helt rigtigt at fokusere på EU, men vi må ikke glemme de områder, hvor vi faktisk har et nationalt råderum. Her er fødevarekontaktmaterialer bl.a. vigtige. Har vi f.eks. styr på de kemikalier, der tilsættes den plast, der omgiver vores kød og grøntsager? Dette er ikke mindst vigtigt set i lyset af den cirkulære økonomi, som er et område, der netop er fokus på i indsatsen overfor industrien – at flere produkter skal kunne indgå i en cirkulær økonomi.

Denne indsats suppleres med øget kontrol af import fra ikke-EU-lande, hvorfra der i dag kommer alt for mange forbrugerprodukter med kemikalier, som ellers ikke må anvendes i EU, bl.a. pga. et hul i EU’s kemikalielovgivning, REACH. Danmark må være med til at sikre, at hverken virksomheder eller forbrugere bliver ofre for denne systemfejl, og når der kommer styr på flowet af kemikalier, vil det være til gavn for både industrien og forbrugerne, og der vil endda være en økonomisk gevinst i den cirkulære økonomi.

Desværre mangler der i planen fokus på kemikaliekrav til offentlige indkøb – også et område hvor Danmark kan handle, mens vi venter på EU-regulering.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.