Klima bør nævnes i ny vejledning om ansvarlige investeringer

Af Hanne Jersild, WWF Verdensnaturfonden

På internationalt niveau er der en klar tendens til et stigende politisk fokus på, hvordan klimarelaterede risici og -muligheder håndteres af virksomheder og institutionelle investorer.

G20 nedsatte i 2016 en Task Force on Climate-related financial disclosures, der kom med sine endelige anbefalinger i juni 2017. På EU-plan er der nedsat en High Level Expert Group (HLEG) on Sustainable Finance, der forventes at komme med sin endelige rapport i starten af 2018. Ekspertgruppen er et led i EU’s opfølgning på Paris-aftalen og FN’s Verdensmål – og anbefalingerne herfra vil i 2018 blive fulgt op af udspil fra Kommissionen.

I Danmark har et stigende antal institutionelle investorer fået øjnene op for klimarelaterede risici og -muligheder i lyset af blandt andet Paris-aftalen. Det er naturligvis positivt. Men der er stadig nogle, der ikke rigtigt er kommet med på vognen, og der er stadig et stykke vej at gå.

Derfor kan det ikke andet end undre, at klima ikke nævnes med ét ord i udkastet til en ny vejledning om ansvarlige investeringer, som netop har været i høring. Vejledningen forventes færdig inden jul og er et resultat af en arbejdsgruppe, som erhvervsminister Brian Mikkelsen nedsatte i sommer til at revidere en række vejledninger om samfundsansvar.

Opdateringen er et vigtigt arbejde, som NGOerne har efterspurgt i et stykke tid, da vejledningen fungerer som et redskab for investorer, så de via deres investeringer kan udvise samfundsansvar og samtidig tage højde for økonomiske og omdømmemæssige risici.

Men netop derfor bør vejledningen naturligvis også give målgruppen en retvisende pejling på, hvilke større, internationale samfundsrelaterede problemstillinger, de bør have fokus på i investeringsarbejdet. Og her skal klima nævnes på lige fod med menneskerettigheder, arbejdstagerforhold og miljø, så det klart signaleres, at klima er et væsentligt opmærksomhedspunkt – også for investorer.

Alt andet vil være ude af trit med de krav, investorer vil blive mødt med som konsekvens af FN-målsætningen om at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2 grader. Og som både øger risikoen for strandede aktiver og behovet for, at den finansielle sektor via sine investeringer bidrager til, at det globale mål kommer inden for rækkevidde.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.