Mere lovpligtig CSR på vej?

Af Sanne Borges, Amnesty International

Juni 2016

I mange år har det været frivilligt for virksomheder, om de ønsker at leve op til internationale CSR-standarder i forbindelse med deres verdensomspændende aktiviteter eller ej. Men i en globaliseret verden, hvor virksomheder opererer på tværs af landegrænser og i lande, hvor national lovgivning på miljø-, menneskerettigheds-, korruptions- og skatteområdet enten ikke eksisterer eller ikke bliver håndhævet ordentligt, har dette ofte vist sig at være et problem. Overtrædelse af grundlæggende menneskerettigheder og miljøstandarder i forbindelse med produktion af varer og tjenesteydelser ses stadig af for mange regeringer og virksomheder som en nødvendig betingelse for international handel og økonomisk vækst.

Der er dog også flere og flere lovpligtige initiativer, der søger at dæmme op for denne tendens. EU's Direktiv om ikke-finansiel rapportering og ”The Modern Slavery Act” i Storbritannien er begge eksempler herpå. Endnu mere markant er et lovforslag, der på nuværende tidspunkt bliver drøftet i Frankrig. Her overvejer man at gøre det lovpligtigt for de største franske virksomheder at drage omsorg for mennesker, lokalsamfund og miljø i hele deres værdikæde, og herunder at udøve nødvendig omhu (due diligence) på menneskerettigheds- og miljøområdet i forhold til hele værdikæden. Det franske parlamentsmedlem Danielle Auroi har endvidere taget initiativ til at fremme lignende lovgivning på EU-plan. Den 18 maj i år blev der således afholdt et møde for europæiske parlamentsmedlemmer i Paris, hvor et såkaldt ”Green Card”-initiativ blev lanceret. ”Green Card”-initiativet er en EU-proces, der gør det muligt for EU-landes parlamenter sammen at stille forslag til EU-Kommissionen om lovgivning på EU-plan, f.eks på CSR-området. Foreløbig er der 8 parlamenter i 6 EU-lande, der støtter initiativet, hvilket gør det muligt at gå videre med det.

NGOer i hele Europa og herunder NGO-koalitionen European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) som 92-gruppen er medlem af, hilser initiativet velkommen. Initiativet ses som vigtigt i forhold til at forebygge og stille i hvert fald de største europæiske virksomheder til ansvar for deres eventuelle involvering i grove menneskerettighedskrænkelser og miljøskandaler. Fordelen ved lovpligtig nødvendig omhu (due diligence) på EU-plan er endvidere, at der skabes lige konkurrencevilkår blandt alle de europæiske virksomheder der omfattes af initiativet, men i noget mere positiv og opadgående retning, end tilfældet er på nuværende tidspunkt. 92-gruppen undrer sig derfor også over, at et flertal i folketingets Europaudvalg i hvert fald indtil videre har valgt ikke at støtte initiativet.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer