Hvordan kan Danmark forebygge klimaflygtninge?

Af: Peter With, programkoordinator, CARE Danmark

Når verdens ledere til december mødes i Paris for at forhandle en ny klimaaftale på plads, er det med billeder på nethinden af de millioner af mennesker, som er på flugt fra krig og konflikter. Men verden kommer til at opleve flere og flere mennesker, som flygter fra oversvømmelse og tørke som konsekvens af klimaforandringerne. Det er klimaflygtningene. De har ingen status i FN flygtningekonvention – men vil alligevel have brug for støtte og beskyttelse.

For at forebygge at menneskers livsgrundlag undergraves er det afgørende både at begrænse udledningerne og temperaturstigningen til maximalt 1,5°C og at hjælpe de mest udsatte lande i en massiv indsats med klimatilpasning for at forhindre, at store befolkningsgrupper blive tvunget til at flytte sig – som migranter eller klimaflygtninge. For at disse indsatser skal lykkes, er der behov for penge til de fattige udviklingslande.

CARE Danmark ser den danske klimadebat som ensidigt fokuseret på CO2-reduktioner, og det gælder også Danmarks klimafinansiering. Løfterne fra klimatopmødet i København i 2009 var, at der skal være balance mellem midler til reduktioner og tilpasning i de 100 mia. dollars, der blev lovet årligt fra 2020 som nye klimapenge til udviklingslandene. Men i stedet ser vi en skæv balance – i 2014 blev blot 32% af Danmarks klimafinansiering brugt på klimatilpasning – og internationalt var det under 20% til tilpasning ifølge OECD. Det er i Danmarks egen interesse at få en bedre balance og at hjælpe udviklingslandene med at tilpasse sig de klimaforandringer, som det er for sent at forhindre, selv hvis det lykkes at begrænse temperaturstigningerne til 1,5°C.

CARE Danmark vil gerne skabe debat om de komplekse sammenhænge mellem klimaforandringer, flygtninge og behovet for klimatilpasning og holder i den forbindelse en konference på Christiansborg den 25 november. Martin Lidegaard, tidligere udenrigs- og klimaminister, er vært på konferencen, hvor både internationale og danske klimaeksperter, samt politiske ordførere af forskellig partifarve, vil bidrage til debatten med deres viden om og holdninger til flygtninge og klimaforandringer.

Se programmet og tilmeld dig på CAREs hjemmeside: www.care.dk