Grønt tilbagetog i finanslovsforslaget

Af Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Regeringens forslag til finanslov er præget af tilbageskridt og mangel på prioritering af grøn omstilling. Hvis det gennemføres, som foreslået, vil virksomhederne miste tilskyndelse til at beskytte miljø og klima, og det folkelige engagement svækkes.

Regeringen vil fjerne NOx-afgiften – på forurening med kvælstofoxider. Herved vil man sænke virksomhedernes motivation til at reducere en både miljø- og sundhedsskadelig forurening – kendt fra Folkevogns-skandalen, som netop handler om for højt NOx-udslip. Samtidig er det et felt, hvor danske virksomheder står stærkt med miljøteknologi, som nu bliver sværere at afsætte. Regeringen kunne i stedet – hvis den er bekymret for industriens konkurrenceevne - ændre afgiften efter svensk model. Her tilbageføres provenuet til virksomhederne efter nogle objektive kriterier, men så bevares virksomhedernes motivation til at sænke NOx-forureningen.

Regeringen har allerede meldt, at den vil slække på klimamålet i 2020. Nu følger den op med bl.a. at svække indsatsen for varmepumper ved at fjerne både støtten til demonstrationsanlæg og Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper. Varmepumperne er ellers vigtige for at sikre mere vind i elsystemet.

Regeringen skærer også ned på Danmarks bidrag til den vigtige klimafinansiering til ulandene. Regeringen løber ovenikøbet fra et løfte, som Lars Løkke afgav sidst da han var statsminister, under klimatopmødet i København, nemlig at klimafinansieringen skulle være additionel, dvs. lægges oveni eksisterende ulandsbistand. Nu vil regeringen tværtimod lægge den ind under rammen, så beløbet til klimafinansiering tages fra verdens fattigste, udover de øvrige nedskæringer, som regeringen laver på ulandsbistanden. Det er en melding, som – hvis andre rige lande gør det samme - kan lægge gift for at få ulandene med på en god aftale på Paris-topmødet.

Desuden skæres voldsomt i energi- og miljøforskning. Regeringen svækker også mulighederne for folkeligt engagement i miljø og klima. Man fjerner med udgangen af 2016 støtten til Forbrugerrådet Tænk Kemi, som ellers har erstattet det tidligere Informationscenter for Miljø og Sundhed. Og allerede i 2016 nedlægger man den Grønne Ildsjælepulje.

Helhedsbilledet er desværre en regering, der mangler interesse for grøn omstilling – til trods for at den siger, den går ind for vækst i beskæftigelsen – og vi ved, at grøn teknologi er et af de mest succesrige områder i dansk erhvervsliv.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer