PSO problematikken skal løses intelligent

Af Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd

Marts 2014

Omkostningerne til omstillingen til vedvarende energi (den såkaldte PSO) bliver højere end den beregning, som lå til grund for den brede politiske aftale med Energiforliget i marts 2012. Den vigtigste grund er, at prisen på el er faldet meget, ligesom prisen for udledning af drivhusgasser er alt for lav. Herved stiger omkostningen til den ikke-forurenende vedvarende energi.

Det har fået Venstre og Dansk Folkeparti til at fremføre et ønske om at ophæve energiforliget fra 2012. Dette vil være et brud på den danske succes med langsigtede brede energiforlig, som investorerne kan have tillid til. Skabes usikkerhed om retningen og troværdigheden af indgåede forlig, vil investorerne kræve større betaling for risici og den danske energipolitik kan blive endog meget dyrere, ligesom mange danske virksomheder vil få forringet deres konkurrenceevne.

I forhold til den højere PSO udgift er det vigtigt at holde fast i følgende fakta:

Husholdninger får en lavere el-regning, idet et fald i el-prisen på 1 øre hun giver en stigning i PSO med ½ øre.

Langt de fleste virksomheder er ikke er væsentlig konkurrenceudsatte og energiprisen udgør en meget lille del af de samlede omkostninger. Et mindre antal energitunge danske virksomheder er dog konkurrence-udsatte fra udlandet og har dermed et problem med den højere PSO. Men løsningen skal være intelligent og kun omfatte de virksomheder, som har et reelt problem – ellers bliver det alt for dyrt. Denne holdning støttes heldigvis af regeringen samt af organisationerne Dansk Industri og Dansk Energi.

EU-Kommissionen har fremlagt et forslag til revision af statsstøttereglerne inden for miljø og energi. Ifølge dette vil det bl.a. fremover blive tilladt at give statsstøtte til virksomheder i sektorer, hvor en væsentlig del af omkostningerne kommer fra energi, og som er udsat for væsentlig international konkurrence. Vedtages dette forslag, åbner det for løsning af det danske problem med høj PSO-betaling i enkelte virksomheder.

Det er derfor positivt, at minister Rasmus Helveg Petersen har kaldt partierne bag Energiforliget sammen til drøftelse af, hvordan problemet med en lav el-pris og en høj PSO kan løses for de ramte virksomheder – med klar besked om, at der ikke sker en genåbning af energiforliget.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer