Vi har brug for et naturpolitisk mirakel

Af Ann Berit Frostholm, naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening

Marts 2014

Et naturpolitisk mirakel. Intet mindre. Det er, hvad den biologiske mangfoldighed har brug for. Den seneste statusrapport om biodiversitetens tilstand og status for implementering af biodiversitetskonventionen i Danmark – den 5. landerapport – gentager, hvad vi har vidst længe:

Naturarealet er efter en dramatisk tilbagegang stabiliseret nogenlunde i Danmark på omkring 15 % af landarealet, inklusiv de biologisk værdifulde skove. Men naturens kvalitet er fortsat dalende og til søs sejler indsatsen så at sige. Dertil kommer, at klimaforandringerne sætter naturen under yderligere pres på flere områder.

Den viden vi har om naturens tilstand og udviklingstendenser fra forskning og naturovervågning viser, at der er et gab mellem de eksisterende politikker, strategier og virkemidler på den ene side, og naturens faktiske tilstand sammenholdt med de overordnede mål for den biologiske mangfoldighed på den anden side.

Men uanset hvilken sammensætning, regeringen har haft gennem de seneste 12 år, så har der ikke været politisk vilje til at træffe afgørende beslutninger til gavn for den biologiske mangfoldighed. Til trods for at partiernes værdigrundlag afslører, at der burde findes bred politisk opbakning til en styrket indsats.

De grønne organisationer har gentagne gange efterlyst, at regeringen fremlægger og beslutter en national strategi og handlingsplan for biologisk mangfoldighed, som et kompas for den langsigtede naturindsats i Danmark i overensstemmelse med forpligtelserne under biodiversitetskonventionen. Det kunne passende være et bærende element i den Naturplan Danmark, som regeringen har lovet at levere.

Det er afgørende, at de 20 globale biodiversitetsmål, der blev vedtaget ved Biodiversitetskonventionens COP 10 i Nagoya i 2010, og målene i EU’s biodiversitetsstrategi frem mod 2020, omsættes til nationale naturpolitiske mål inden 2015. Det vil gøre det klart for alle, hvad Danmark måler sig selv på, og det vil i høj grad bidrage til at illustrere, i hvilket omfang mål og indsatser peger i samme retning.

Der er i høj grad plads til forbedringer og større politisk bevågenhed på denne agenda. Lad Naturplan Danmark blive rammen om den flagskibsindsats,som Danmark vil bidrage med på naturområdet som vores bidrag til at bevare den biologiske mangfoldighed i verden.

Se 92-gruppe organisationers høringssvar ifm. Danmarks 5. landerapport på www.92grp.dk

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer