Kemikalielovgivningen spiller igen fallit

Af Lone Mikkelsen, Kemikaliefaglig medarbejder, Det Økologiske Råd

Marts 2014

Den nuværende kemikalielovgivning er helt utilstrækkelig for stoffer, der skader udviklingen af børns hjerner. Det truer kommende generationers intelligens og indlæringsevne. En række industrielt fremstillede kemikalier, som findes i almindelige hverdagsprodukter, har medført en ”tavs” epidemi af neurologiske skader på børn. Det konkluderede to førende forskere på området for nylig i en videnskabelig artikel.

Konsekvensen er, at næste generation bliver langsommere til at opfatte og klarer sig dårligere i skolen, fordi deres hjerner ikke fungerer optimalt. Det forklarede den ene af forskerne, professor dr. med Phillippe Grandjean, SDU på Det Økologiske Råds debatmøde d. 20. marts. En lang række stoffer med disse effekter bliver ikke tilstrækkeligt reguleret med den nuværende kemikalielovgivning.

Traditionelt tester man høje doser af kemikalier og udnævner dem som sikre, hvis man ikke ser nogen skadelig effekt. Men det må tænkes om. Kemikalier med neurotoksisk eller hormonforstyrrende effekt kan ved helt lave doser have en stærk påvirkning specifikt på udviklingsstadiet, som er meget følsomt for eksponering af kemikalier.

Hvis hjernen bliver påvirket af skadelige kemikalier, før den er færdigudviklet, er skaderne uoprettelige. Phillippe Grandjean kæder bl.a. adfærdsforstyrrelser, ADHD og indlæringsvanskeligheder hos børn sammen med kemikaliepåvirkning, og peger på, at kemikalier risikerer at sænke det generelle intelligensniveau i samfundet. Dette medfører store menneskelige, men også økonomiske omkostninger.

Erfaringen har lært os, at sådanne kemikalier ikke kan testes på den traditionelle måde. Derfor bør de vurderes på samme måde som f.eks. de kræftfremkaldende stoffer, hvor der ikke findes nogen tærskelværdi, hvorunder eksponeringen er sikker.

EU’s kemikalieregulering REACH pålægger industrien ansvaret for at dokumentere, at brugen af deres kemikalier er sikker. Men kravene er tilsyneladende ikke strenge nok. Vi finder stadig kemikalier i almindelige forbrugerprodukter, som kan skade os og kommende generationer. I denne situation er det oplagt, at Danmark gør brug af forsigtighedsprincippet og igangsætter nationale initiativer. Herunder skal der skabes incitamenter for industrien til at erstatte hjerneskadende kemikalier, som stadig findes på det danske marked. I de fleste tilfælde er der allerede egnede alternativer.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer