Manglende globalt klimalederskab fra EU – Danmark må nu kridte skoene

Af Troels Dam Christensen, koordinator, 92-gruppen

Marts 2014

EU’s stats og regeringsledere missede muligheden for at vise globalt klimalederskab, da de udskød at beslutte nye klima- og energimål for EU i 2030 på Det Europæiske Råds møde den 21. marts. Det var ellers forhåbningen, at de nye mål kunne besluttes her i marts og dermed spille positivt ind i den globale proces op til klimatopmødet i Paris i 2015, hvor en ny global klimaaftale skal vedtages. I stedet blev beslutningen udskudt til oktober. Det er dårligt nyt for den globale klimaproces, for det er efter det klimatopmøde som FN’s generalsekretær har planlagt i forbindelse med FN generalforsamlingen i september. Et topmøde som skulle give øget moment til den internationale proces op til Paris klimamødet, netop ved at landene præsentere nye mål og initiativer. EU bommer således endnu engang i forhold til at tage globalt lederskab og styrke den internationale klimaproces.

Det står heller ikke for godt til med de konkrete mål, der så diskuteres for EU i 2030. Et klimamål på 40 % reduktion i 2030 samt et vedvarende energimål på 27 %, der ikke fordelt på landene. Det er ikke nok hvis EU skal leve op til sit globale ansvar for at holde den globale temperaturstigning til max. 2 grader, som fællesskabet ellers har som mål.

Med udskydelsen af de endelige 2030 mål til oktober er der nu i det mindst kommet en mulighed for at styrke målene. Derfor må Danmark de kommende måneder kaste alle kræfter ind for at sikre, at de nye EU mål bliver væsentligt højere end dem, der er på bordet nu, herunder inkluderer faste og bindende mål både på klima, vedvarende energi og energieffektivisering. Og så må Danmark arbejde for, at EU kan give et klart signal om fællesskabets klimamål på Ban Ki-moon klimatopmødet til september.

92-gruppen har sendt brev til statsministeren om, hvad Danmark bør arbejde for ifm. EU’s nye 2030 mål. Se www.92grp.dk

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer