Nyt liv i debatten om klimafinansiering fra fly- og skibsfart

Af Cecilie Eist, Folkekirkens Nødhjælp

Maj 2014

I lang tid har diskussionen om innovativ finansiering via en afgift på udledningen af CO2 fra fly- og skibstrafikken været på pause. Men flere lande er nu begyndt at rykke på sig og skabe nyt liv i debatten om den såkaldte bunker finance. Debatten om bunker finance handler om at skabe en innovativ finansieringsmekanisme, der kan slå to fluer med et smæk: både reducere udledningen fra de to sektorer (fly- og skibstrafik) og skabe overskud til finansiering af klimainitiativer.

På FN klimamødet i Bonn i marts satte Norge bunker finance på dagsordenen igen. Chefforhandler Brun Aslak understregede, at en international skat på skibs- og flytrafik både kan være med til reducere emissioner og puste liv i en ellers fastlåst finansieringsdebat.

Den grønne klimafond, der er ved at blive oprettet under FN, kan blive vigtig for bunker finance debatten. Der ligger en forventning om, at den grønne fond bliver operationel i år. Men før den kan det, kræver det kapital. Fonden skal kanalisere en del af de 100 mia. US dollars, som ilandene har forpligtet sig til at mobilisere til ulandene fra 2020. Behovet for finansiering til den grønne fond kan derfor være et redskab til bringe innovativ finansiering som bunker finance på dagsordenen igen.

Det rygtes, at der lige nu pågår uformelle diskussioner internt i EU om, hvorvidt EU bør forsøge at få international transport, herunder fly- og skibsfart, på UNFCCC’s klimadagsorden i år. Problemet er, at der ikke er nogen formel kanal for diskussionerne på nuværende tidspunkt, bl.a. da EU’s bunkers gruppe ikke længere er aktiv. Desuden forlyder det, at Frankrig, Belgien og et par andre lande støtter op, mens andre lande er imod.

Danmark bør gå forrest og spille en aktiv rolle for, at debatten om bunker finance bliver bragt videre fra EU’s korridorer til mere formelle kanaler, hvor man kan diskutere mulighederne for bunker finance i fremtiden - herunder som den del af den nye globale klimaaftale, der efter planen skal indgås i Paris i 2015.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer