En holistisk tilgang til skovforhandlingerne under Klimakonventionen

Af Lærke Marie Lund Petersen, policy assistent i IBIS

Maj 2014

FN klimakonferencen i Bonn nærmer sig med hastige skridt og således også en række hængepartier i relation til den skovmekanisme REDD, der diskuteres i klimaforhandlingerne. I juni sidste år i Bonn blev det besluttet at udskyde spørgsmålet omkring de såkaldte non-carbon benefits (NCBs) til det kommende møde.

Non-carbon benefits kan overordnet forstås som positive konsekvenser afledt af REDD aktiviteter indenfor såvel jordrettigheder, god skovforvaltning og regeringsførelse, fremme af biodiversitet og økonomiske udbytte for lokalbefolkningen.

Et stigende antal undersøgelser viser, at effektiviteten af udledningsreduktioner fra afskovning, såvel som bæredygtigheden, øges betydeligt, hvis der tages højde for disse effekter i REDD.

Til klimatopmødet COP19 i Polen anerkendte landene vigtigheden af non-carbon benefits for at sikre bæredygtigheden af skov-aktiviteterne på sigt. Ikke desto mindre er der stadig en række metodologiske spørgsmål, der skal løses for at nå til bindende og konkrete beslutninger, der sikrer at non-carbon benefits inkluderes. Og det er i Bonn, slaget skal stå.

Civilsamfundsorganisationer og regeringer er forud for klimamødet blevet opfordret til at komme med input til processen. Civilsamfunds- og oprindelige folks organisationer har taget opfordringen på sig og fremsendt forslag til FN’s Klimakonvention UNFCCC med bud på, hvorfor og hvordan non-carbon benefits skal defineres, fremmes og implementeres i skovmekanismen.

IWGIA, IBIS, CARE og Verdens Skove udgav i efteråret en rapport, der fokuserer på non-carbon benefits afgørende rolle i skovmekanismen. De samme organisationer arrangerer i forlængelse heraf et møde i Bonn i samarbejde med partnere fra Syd for at fastholde dagsordenen.

Det er vigtigt, at der bliver skabt en incitamentsstruktur, der integrerer non-carbon benefits direkte i skov-mekanismen. Dette kan ske ved, at sociale og miljømæssige resultater i forbindelse med skov-aktiviteter også belønnes gennem finansieringen.

Helt essentielt er det, at dialogen med oprindelige folk og skovafhængige grupper styrkes i processen i Bonn. Herunder at der udvikles metodiske retningslinjer for non-carbon benefits, der kan sikre såvel bæredygtigheden af REDD aktiviteterne som lokalbefolkningernes deltagelse, eksistensgrundlag og rettigheder.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer