Vækstplanen må ikke skade klima og miljø

Af Christian Ege, Det Økologiske Råd

Maj 2014

Regeringen planlægger endnu en vækstplan. Dele af erhvervslivet arbejder for, at planen skal fjerne eller sænke de grønne afgifter og den såkaldte Public Service Obligation (PSO) - en betaling, som lægges på køb af el, til gennemførelse af den grønne energiomstilling. Også afgiften på luftforurening med kvælstofoxider (NOx) er under angreb fra industrien.

Sænkning af erhvervslivets afgifter var en del af sidste års vækstplan, hvor energispareafgiften (tidl. kaldet CO2-afgift) blev sænket til EU's minimumssats. Det har allerede reduceret erhvervenes økonomiske tilskyndelse til at spare på energien.

Hvis man nu både fjerner eller sænker NOx-afgiften og PSO’en vil der ske en yderligere forringelse af virksomheders og borgeres incitament til at spare på el samt til at mindske forureningen. Samtidig vil der mangle indtægter til nødvendige investeringer i den grønne omstilling, hvilket kan føre til en forhøjelse af indkomstskatten.

Flere undersøgelser har vist, at der er mange nemme energibesparelser, som ikke gennemføres i virksomhederne. Energieffektivitet og energibesparelser er både det bedste og billigste virkemiddel i den grønne omstilling. Det er derfor et problem, hvis en fjernelse eller sænkning af grønne afgifter og PSO yderligere vil mindske indsatsen for at spare på energien og mindske forureningen.

PSO-omkostninger er steget fordi prisen på el er faldet. Borgere og virksomheder har derfor ikke oplevet stigende udgifter til el. Men der er (få) virksomheder, hvor elomkostningerne udgør en stor andel af de samlede omkostninger, og som samtidig er stærkt udsat for konkurrence med lande, der har lavere PSO. Både Energistyrelsen og Dansk Energi er enige om, at dette udgør under 10% af de danske virksomheder. Dette kan løses målrettet for netop de berørte virksomheder frem for blot at sænke PSO generelt, hvilket både ville være en dyr løsning for det danske samfund og sætte den grønne omstilling under pres.

Tilsvarende for virksomheder, som betaler NOx-afgift, og som er betydeligt konkurrenceudsatte kan problemet løses ved en tilbageførselsordning efter svensk model - herved bevares det økonomiske incitament til at reducere NOx-forurening.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer