IPCC: den globale opvarmning kan stoppes for peanuts

Af Jens Mattias Clausen, politisk rådgiver, 92-gruppen

Maj 2014

Da FN’s internationale klimapanel IPCC for nylig offentliggjorde den tredje del af deres femte klimarapport var en af tophistorierne deres udregning af omkostningerne ved at adressere klimaforandringerne. Rapporten konkluderer, at prisen for at holde den globale, gennemsnitlige temperaturstigning på under 2 grader – som mange lande fastholder som den politiske målsætning – er minimal. Konkret vil det indebære en forskel på 0,06 procentpoint i den årlige vækst i forbrug. Det vil sige, at i stedet for en vækst på 3 %, vil vi få en vækst på 2,94 %. Til gengæld vil vi så have foretaget de massive reduktioner, som kan sikre, at den globale opvarmning ikke løber løbsk – samt leveret store sidegevinster for bl.a. folkesundhed og naturen.

I den offentlige debat om klimaforandringerne har der ofte ligget en underforstået præmis om et modsætningsforhold mellem en ambitiøs klimapolitik og de bredere samfundsøkonomiske målsætninger om vækst og arbejdspladser. Fra flere sider har man hørt argumentet om, at det er for dyrt og besværligt at reducere vores udledning af drivhusgasser i den udstrækning, videnskaben fortæller os, der er behov for.

Det er grundlæggende en kuriøs argumentation. Hvis vi ikke reagerer hurtigt og beslutsomt, vil resultatet være temperaturstigninger langt over førnævnte 2 grader. Det vil ændre fundamentalt og nådesløst på livets gang for alle mennesker i verden. De fattigste og svageste vil blive – og bliver – hårdest ramt, men heller ikke lande som Danmark vil gå ram forbi. De nuværende økonomiske modeller kan end ikke give noget bud på de samlede omkostninger i et sådant scenarie, fordi de forudsætninger, modellerne bygger på, ikke længere vil være relevante. I en verden, hvor naturens økosystemer, som vi kender dem, kollapser, er de gængse antagelser om produktion og forbrug ligegyldige.

IPCC bekræfter derfor endnu engang, hvorfor det er en god ide at lave de nødvendige reduktioner: omkostningerne ved at handle er ubetydelige, mens prisen for at lade være er ubegribelige. Og jo længere tid vi venter, jo sværere og dyrere bliver det.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer