Konsekvenserne af EU-USA handelsaftale kan være uoverskuelige

Af Tobias Johan Sørensen og Christian Ege, Det økologiske Råd

Maj 2014

Vi deler ikke handels- og udviklingsministerens meget optimistiske syn på en kommende frihandelsfatale mellem EU og USA – kendt som TTIP. Vi er især bekymret for investor-til-stat-tvistbilæggelse mekanismen (ISDS). En sådan kendes fra andre frihandelsaftaler. Den gør det muligt for private virksomheder at sagsøge stater, hvis en politisk beslutning har negativ indvirkning på fremtidige indtægter. F.eks. er den amerikanske tobaksgigant, Phillip Morris, ved at sagsøge både Uruguay og Australien for deres anti-rygekampagner. I en anden sag mod Tyskland har Vattenfall fået ret til at omgå skrappere regler for forurening fra deres kulkræftværk i Hamburg. Ved hjælp af en ISDS pressede Ethyl Corporation Canada til at ophæve forbuddet mod giftstoffet MMT i benzin. Og i disse sager var der ikke tale om lovgivning, som diskriminerede mod udenlandske investorer, hvilket i følge Mogens Jensen ellers skulle være det eneste, som en ISDS skal sikre imod.

En aftale mellem EU og USA bør kunne indgås uden ISDS. Intet tyder på, at dette vil skræmme investorer væk. Vi hører så, at en ISDS i en EU-USA aftale skal bane vejen for ISDS i senere frihandelsaftaler med andre lande. Men der er som sagt negative erfaringer med ISDS fra mange steder på kloden.

Vi er også bekymret for forsigtighedsprincippet i EU's miljølovgivning. Dette anerkendes ikke i USA. Vil dette princip overleve en harmonisering af vores standarder inden for fødevarer, kemikalier m.v.?

Et lækket dokument fra Kommissionen viser, at en aftale vil indebære et reguleringsråd, som vil give erhvervslivet direkte adgang til den politiske proces. Politiske initiativer kan hermed stoppes endnu før de fremlægges af Kommissionen.

Man regner mest optimistisk med en vækst på 1% i eksporten, som følge af handelsaftalen. Det skal ses i forhold til de nævnte risici. Vi ser gerne en frihandelsaftale, men uden ISDS og særlig adgang for erhvervslivet til de politiske processer.

Et lækket notat fra EU kommissionen viste sidste år, hvordan opbakningen til en frihandelsaftale med USA skal vindes: ”ignorer kritikken og fokuser på de positive effekter” lød budskabet. Det ligner lidt den opskrift, som handels- og udviklingsminister Mogens Jensens følger i hans indlæg i dette nyhedsbrev.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer