Dansk energipolitik i top

Af Søren Dyck-Madsen, klima- og energiekspert, Det Økologiske Råd

December 2014

Danmark fik igen i år en samlet førsteplads blandt verdens lande, når det gælder vedvarende energi, reduktion af CO2-udslip, energieffektivisering samt klimapolitik både nationalt og globalt. Det viser rapporten Climate Change Performance Index, som blev offentliggjort for 10. gang på klimatopmødet COP20 i Lima.

Danmark tildeles faktisk ”kun” en fjerdeplads, idet de tre første pladser er forbeholdt lande, som er på vej til at overholdelse af målet om højst 2 graders global temperaturstigning. Men ved præsentationen blev det sagt, at både Danmark og Sverige appellerer til at rykke op på de hidtil tomme pladser.

Rapporten er udarbejdet af miljøorganisationerne Climate Action Network Europe og Germanwatch. De vurderer hvert år verdens lande på deres faktiske udledning af drivhusgasser, deres anvendelse af fossile brændsler, deres indsats for at skære ned på CO2-udslippet og landenes fremdrift på vedvarende energi og energieffektivitet nationalt samt landenes energipolitik på globalt og nationalt plan.

Danmark er i en klasse for sig selv med overbevisende 77,76 point ud af 100 mulige. Sverige er kravlet op på andenpladsen med 71,44 point på grund af en stor indsats for energibesparelser i husholdningerne. Det er især udviklingen på drivhusgasser, vedvarende energi og energieffektivitet, samt energi- og klimapolitikken nationalt og internationalt, som skaffer os den flotte placering. Den faktiske udledning af drivhusgasser og forbruget af fossile brændsler placerer os nemlig kun på en beskeden 38. plads.

Metoden kan kritiseres for ikke at tage hensyn til forbruget af varer. Danmark importerer nemlig de fleste energitunge produkter, hvorfor den udledning af drivhusgasser, som sker ved produktionen, påhviler produktionslandet og ikke forbrugslandet. Hvis man i stedet baserede opgørelsen på udslippet fra det danske forbrug, så ville Danmark ikke ligge i top.

Det samlede resultat er dog, at selv om Danmark er et lille land, så må effekten af det danske eksempel ikke undervurderes. På et klimatopmøder som COP20 mærker man tydeligt respekten og interessen for, at det er muligt for et industrialiseret land radikalt at omlægge sin energipolitik mod vedvarende energi på en omkostningseffektiv måde.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer