TTIP - en gratis omgang? Næppe

Af Dan Belusa, miljøkonsulent og ekstern lektor på DIS og Jan Søndergård, politisk rådgiver i Greenpeace

December 2014

Dansk Industri gør det, Dansk metal gør det og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen gør det. Beskriver den transatlantiske handels- og investeringsaftale (TTIP), som nu forhandles mellem EU og USA, som en ”frihandelsaftale”. En frihandelsaftale der næsten minder om en gratis lottokupon. Med alt at vinde, intet at tabe.

Men TTIP handler kun i ringe grad om normal frihandel. EU og USA har nemlig allerede reduceret told til under 2-4 % for de fleste produkter[1]. Det samme gælder tekniske handelshindringer, som begge parter via snart 20 års WTO medlemskab har haft rig mulighed for at udfordre og fjerne hos hinanden.

Hovedfokus i TTIP forhandlingerne er derfor primært at etablere et indre marked med USA. Det er ensbetydende med, at regler for varer og tjenesteydelser skal udjævnes. Regler som ofte er opstået for at beskytte miljø og forbrugere. For eksempel, at EU har forbud mod anvendelse af 1373 skadelige stoffer i kosmetik, mens USA kun har forbudt 11 stoffer. Det er blandt andet denne type forskelle TTIP behandler, som var de ”handelsbarrierer”.

Hvad angår påstanden, at en TTIP aftale vil skabe økonomisk vækst og velstand – ikke mindst i Danmark, så viser den analyse CEPR udarbejdede for EU-kommissionen, at TTIP kun vil øge EU’s BNP med under en halv promille om året. Østrigske ÖFSE har påpeget, at selv denne meget beskedne økonomiske vækst kun fremkommer fordi CEPR f.eks. undlader at medregne omkostninger til bistand, tabt skattebetaling og omskoling for de ca. 1.1 mio. arbejdstagere, der som følge af liberalisering vil skulle finde et job i en anden sektor.

Jeronim Capaldo, som bruger en anden økonomisk model end CEPR, når frem til, at en TTIP aftale vil få en negativ effekt på EU’s økonomi, og særligt i vores hjørne af Europa vil føre til stort job-tab og realløns nedgang.

Det faktiske forhold mellem stor indsats og lille forventet gevinst orker Dansk Industri, Dansk Metal og Mogens Jensen ikke at tage stilling til – de glæder sig bare til at indløse lottokuponen.

[1] CEPR s 14

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer