2012

Marts Nyhedsbrev nr. 78

Marts Nyhedsbrev nr. 78

I flere år har der været store forventninger til Rio+20-konferencen. Den første Rio- konference for 20 år siden førte til vigtige pejlemærker og principper for bæredygtig udvikling.

April Nyhedsbrev nr. 79

April Nyhedsbrev nr. 79

Når dette nyhedsbrev udsendes, forhandles der igen om jordens fremtid i New York. Nærmere bestemt om hvad verdens statsle- dere skal beslutte på verdenstopmødet for bæredygtig udvikling, Rio+20 i Brasilien til juni. Og det ser ikke opløftende ud.

Juni Nyhedsbrev nr. 80

Juni Nyhedsbrev nr. 80

Vi går efter det mest ambitiøse resultat på Rio +20. Men det kræver hårdt arbejde, for lige nu er der kun enighed om 20 procent af forhandlingsteksten, efter vi har forhandlet i mange uger i New York.

Juli Nyhedsbrev nr. 81

Juli Nyhedsbrev nr. 81

Rio+20 blev til ”Rio plus ikke ret meget”. Topmødet om bæredygtigudvikling i Brasi- lien i juni, gav langt fra de beslutninger, som verden har brug for.

September Nyhedsbrev nr. 82

September Nyhedsbrev nr. 82

Resultatet af Rio+20 konferencen var ikke videre opmuntrende. Et langt dokument der konstaterede, at verden stadig er i en alvor- lig økologisk krise og en stærk opfordring til landene om at igangsætte den grønne omstilling.

November Nyhedsbrev nr. 83

November Nyhedsbrev nr. 83

I slutningen af oktober deltog jeg i det sid- ste forberedende ministermøde inden COP18, den såkaldte Pre-COP, i Seoul.

December Nyhedsbrev nr. 84

December Nyhedsbrev nr. 84

Klimatopmødet COP18 i Qatar endte uden øget ambitionsniveau eller handling. Og man må spørge, hvad skal der til, før ver- dens politiske ledere tager klimaproblemet alvorligt og gør noget ved det?

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer