2010

Februar 2010 Nyhedsbrev nr 64

Februar 2010 Nyhedsbrev nr 64

Jeg sad ude i Bella Center den iskolde nat i december. Håbet svandt. Det stod klart, at strategien havde slået fejl. Fiaskoen var åbenlys, statsministeren kastede håndklædet i ringen og forlod mødet.

Marts 2010 Nyhedsbrev nr 65

Marts 2010 Nyhedsbrev nr 65

2010 tegner til at blive et travlt og udfor- drende år. De internationale klimaforhand- linger har taget fart igen.

Maj 2010	Nyhedsbrev nr 66

Maj 2010 Nyhedsbrev nr 66

Det kræver dog, at handling bliver kodeor- det ved FN’s højniveaumøde i september om status for 2015 Målene.

Juni 2010	Nyhedsbrev nr 67

Juni 2010 Nyhedsbrev nr 67

Året 2010 er FN’s internationale biodiversi- tetsår. Det er i år, vi markerer arbejdet med at stoppe tilbagegangen af den biologiske mangfoldighed.

September 2010 Nyhedsbrev nr 68

September 2010 Nyhedsbrev nr 68

Den 20.-22. september mødes en stor del af verdens ledere i FN i New York for at dis- kutere de globale udviklingsmål, de såkald- te 2015 Mål – eller Millenium Development Goals (MDG).

Oktober 2010	Nyhedsbrev nr 69

Oktober 2010 Nyhedsbrev nr 69

Klimakommissionens rapport fortjener stor ros for, at den anbefaler, at et Danmark uafhængigt af fossile brændsler skal realise- res ved, at vores energisystem omstilles til 100 % vedvarende energi inden 2050.

November 2010 Nyhedsbrev nr 70

November 2010 Nyhedsbrev nr 70

Den britiske bjergbestiger George Mallory blev i 1923 interviewet til New York Times og spurgt, hvorfor han ville forsøge at be- stige Mount Everest. Det lakoniske svar lød: ”because it‟s there.”

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer