2004

28. jan. 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 19

28. jan. 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 19

Den kommende europæiske kemikalielovgivning har indtil videre haft en hård medfart. REACH lovgivningen er kraftigt forsinket, særdeles udvandet på helt centrale punkter, voldsomt udskældt af industrien og under fare for at kuldsejle i løbet af den kommende politiske proces.

26. feb. 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 20

26. feb. 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 20

Hvis man skal fra København til Hamborg, og begynder sin tur med at køre til Helsingør, kan man så hævde at være på rette vej?

18. mar. 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 21

18. mar. 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 21

Den årlige rapport om verdens tilstand “State of the World” fra det amerikanske World Watch Institute (WWI) udkommer på Mellemfolkeligt Samvirkes Forlag i en dansk udgave den 19. marts.

22. apr. 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 22

22. apr. 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 22

Uddannelse betragtes sædvanligvis som et nationalt anliggende, men uddannelsessektoren spiller bestemt også en rolle for den globale udvikling.

26. maj 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 23

26. maj 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 23

Den største udfordring vi står over for er den globale. Aldrig før har uligheden i verden været større. Aldrig før har miljøproblemerne været så truende.

24. jun. 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 24

24. jun. 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 24

EU's forfatningstraktat er nu færdigforhandlet, men den officielle tekst foreligger først til oktober. Set fra et miljø- og udviklingssynspunkt er det største fremskridt, at EU-parlamentet – som er den EU-institution med den mest direkte folkelige forankring – nu får indflydelse på hele EU's budget, herunder landbrugsstøtten, som udgør halvdelen af hele budgettet.

19. aug. 2004	Nyt om miljø & udvikling nr. 25

19. aug. 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 25

Verdenshandelsorganisationen WTO har været i en slags krisetilstand siden sammenbruddet af ministerkonferencen i Cancun, september 2003.

24. sep. 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 26

24. sep. 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 26

Regeringen støtter Verdensbankens investeringer i olieudvinding selvom en rapport fra banken konkluderer, at investeringerne ikke bidrager til bankens formål om at bekæmpe fattigdom.

13. okt. 2004 Nyt om miljø & udvikling - et særnummer

13. okt. 2004 Nyt om miljø & udvikling - et særnummer

Nobels Fredspris gik i år til den kenyanske miljøforkæmper, Wangari Maathai, for hendes indsats for miljøet i Afrika.

18. nov. 2004	Nyt om miljø & udvikling nr. 27

18. nov. 2004 Nyt om miljø & udvikling nr. 27

Kan EU spille en mere aktiv rolle på det globale plan? Det spørgsmål er der mange, der stiller. Svaret er ja. Med den nye traktat, som det nu er lykkedes EU-landenes stats- og regeringsledere at blive enige om, er der netop langt op til en styrkelse af udenrigspolitikken.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer