Klima og energi

Side 2 ud af 3
Nyhedsbriefing 2 fra Klimakonventionsmødet på Bali

Nyhedsbriefing 2 fra Klimakonventionsmødet på Bali

December 2007: I denne anden nyhedsbriefing fra 92-gruppens deltagere på COP13 kan du bl.a. læse, hvordan der foregår hårde forhandlinger for at komme så tæt på endelige aftaler som muligt, før ministrene overtager forhandlingerne senere på COP'en. 

 

Nyhedsbriefing 1 fra Klimakonventionsmødet på Bali

Nyhedsbriefing 1 fra Klimakonventionsmødet på Bali

December 2007: I denne nyhedsbriefing fra 92-gruppens deltagere på COP13 på Bali kan du bl.a. læse hvordan en stor gruppe af u-lande arbejder konstruktivt på at få klart mandat for forhandlinger om en global klimaaftale i København 2009.

Klima - Hvad skal der til? Positionspapir i forbindelse med klimakonventionsmødet på Bali

Klima - Hvad skal der til? Positionspapir i forbindelse med klimakonventionsmødet på Bali

2007: Her kan du læse 92-gruppens synspunkter og syv forslag i forbindelsen med COP13 på Bali i 2007. De går bl.a. på, at de rige lande skal gå forrest og at de store u-lande skal med i en aftale, der kan bane vejen for klimatopmødet i København i 2009.

 

Biobrændstoffer kan true miljø, natur og fødevareproduktion

Biobrændstoffer kan true miljø, natur og fødevareproduktion

Maj 2007: Brugen af biobrændstoffer optager både medier og politikere. I denne rapport fra 92-gruppen kan du bl.a. læse om de mange forskellige former for biobrændstoffer og energiregnestykkerne bag dem. Man hører ofte, at biobrændstoffer er bedre for klimaet end konventionelle energiformer. Sandheden er langt mere kompliceret. Læs her hvorfor.  

Brev til statsministeren: Danmark skal arbejde for, at EU lever op til sit klimaansvar

Brev til statsministeren: Danmark skal arbejde for, at EU lever op til sit klimaansvar

Marts 2007: I dette brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen opfordrer vi indtrængende til, at statsministeren arbejder for, at Det Europæiske Råd lever op til sit ansvar i klimasagen. Rådet bør demonstrere, at EU vil gøre en indsats for at reducere sine drivhusgasudledninger. 

Høringssvar til

Høringssvar til "Strategi for Danmarks statslige JI- og CDM-indsats"

Februar 2007: I dette høringssvar til Udenrigs- og Miljøministeriet kan du læse, hvordan 92-gruppen ikke mener, at "Udkast til Strategi for Danmarks statslige JI-og CDM-indsats” fremmer en bæredygtig udvikling - hvilket udviklingsministeren i arbejdet med strategien ellers fandt behov for at kunne dokumentere. 

 

Artikel: Det er nu CO2-kurven kan knækkes

Artikel: Det er nu CO2-kurven kan knækkes

Den Europæiske Union har som målsætning at begrænse de menneskeskabte klimaforandringer, så temperaturen globalt ikke stiger med mere end 2 grader celsius i forhold til niveauet før industrialiseringen.

Pressemeddelelse: Klimapolitik - Danmark kan vise vej

Pressemeddelelse: Klimapolitik - Danmark kan vise vej

November 2006: Denne pressemeddelelse fra det netop afsluttede klimatopmøde i Nairobi fortæller, hvordan resultaterne af forhandlingerne desværre er få og små. Der er brug for mere handling, og her har DK en vigtig rolle at spille. 

Pressemeddelelse ifm. Flexmex-rapport

Pressemeddelelse ifm. Flexmex-rapport

Oktober 2005: I denne rapport fremlægges en samlet analyse af den danske regerings initiativer for at leve op til sine internationale forpligtelser om at reducere udslippet af CO2 gennem brug af de såkaldte fleksible mekanismer.

For meget fokus på penge og for lidt miljø

For meget fokus på penge og for lidt miljø

November 2005: Denne pressemeddelse fra WWF handler om 92-gruppens rapport der konkluderer, at den danske regering ikke tænker på verdens fattige, når den arbejder med klimaprojekter i u-lande. Regeringen tænker endvidere alt for lidt på miljøet og bæredygtig udvikling. 

Baggrundsrapport: Analyse af Danmarks JI og CDM projekter

Baggrundsrapport: Analyse af Danmarks JI og CDM projekter

Oktober 2005: Denne analyse fra 92-gruppen handler om Joint Implementation (JI) og Clean Development Mechanism (CDM), som er to af de såkaldt fleksible mekanismer i Kyoto-protokollen. Analysen undersøger, om 1) regeringens brug af disse mekanismer kan sikre, at DK opfylder sine reduktionsforpligtelser under Kyoto-protokollen og om 2) den danske satsning på disse aktiviterer er den bedste løsning. 

Appel til regeringen om en langsigtet klimastrategi

Appel til regeringen om en langsigtet klimastrategi

Januar 2003: I dette brev opfordrer de fem organisationer, der samarbejder i 92-gruppens klimagruppe, regeringen til at sikre, at den danske indsats på klimaområdet fortsætter med at fokusere på langsigtede løsninger, baseret på reduktioner af den hjemlige udledning af drivhusgasser. 

 

Brev til Statsministeren om klima forud for topmødet i Göteborg

Brev til Statsministeren om klima forud for topmødet i Göteborg

Juni 2001: Dette brev blev sendt til statsminister Poul Nyrup Rasmussen på vegne af 19 af 92-gruppens medlemsorganisationer. Her opfordres statsministeren til at presse på for, at EU-topmødet i Göteborg resulterer i en erklæring, der får flere lande til at ratificere Kyotoprotokollen. 

Høringssvar vedrørende ratifikation af Kyoto-protokollen

Høringssvar vedrørende ratifikation af Kyoto-protokollen

Dette fælles høringssvar er udarbejdet af 92-gruppens klimaudvalg der består af Det Økologiske Råd, Forum for Energi og Udvikling, Greenpeace, Mellemfolkeligt Samvirke, Organisationen for Vedvarende Energi og WWF Verdensnaturfonden.

Klima-kollaps i Haag

Klima-kollaps i Haag

December 2000: I denne artikel beskriver John Nordbo (92-gruppen), hvordan det forud for den 6. partskonference i klimakonventionen stod klart, at det ville blive vanskeligt at opnå et godt resultat for miljøet. Mødet sluttede uden egentligt resultat. 

 

Brev til Folketinget om Danmarks klimapolitik

Brev til Folketinget om Danmarks klimapolitik

April 2000: I dette brev til det energipolitiske udvalg redegør 92-gruppen for synspunkter om hhv. ratifikation, eleksport, transportsektorens bidrag og en ren Clean Development Mechanism. Disse emner er særligt vigtige ift. regeringens klimastrategi (Klima 2012) samt de internationale forhandlinger. 

 

Brev til miljø- og energiminister Svend Auken om den hjemlige indsats mod klimaforandringer

Brev til miljø- og energiminister Svend Auken om den hjemlige indsats mod klimaforandringer

August 1998: 92-gruppen sender dette brev til ministeren, fordi vi er stærkt bekymrede for såvel kursen i den hjemlige indsats mod klimaforandringer som udviklingen i de internationale forhandlinger på klimaområdet.

 

Uenighed skader klimaet

Uenighed skader klimaet

August 1998: I denne artikel der blev bragt i Dagbladet Information fortæller John Nordbo (92-gruppen) hvordan det står til med de internationale klimaforhandlinger samt det danske arbejde med problemerne. 

Brev til Miljøministeren om Danmarks indsats ifbm. klimakonventionen

Brev til Miljøministeren om Danmarks indsats ifbm. klimakonventionen

Vi skriver til dig, fordi vi er stærkt bekymrede for såvel kursen i den hjemlige indsats mod klimaforandringer som udviklingen i de internationale forhandlinger på klimaområdet.

Brev til ministre ang. Verdensbank-klimafond

Brev til ministre ang. Verdensbank-klimafond

I 92-gruppen følger vi med stor bekymring forsøget på at etablere de såkaldte Climate Change Investments Funds (CIF) under Verdensbanken. CIF risikerer på forskellig vis at underminere de igangværende klimaforhandlinger og udsigten til en retfærdig løsning på den globale klimakrise.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer