Klima & energi

Side 2 ud af 2
Brev til Statsministeren: Danmark skal arbejde for, at EU lever op til sit klimaansvar!

Brev til Statsministeren: Danmark skal arbejde for, at EU lever op til sit klimaansvar!

Jeg skriver til dig på vegne af 19 danske miljø-og ulandsorganisationer i 92-gruppen. Vi har fulgt diskussionerne om EU’s klima- og energipolitik frem mod Det Europæiske Råds forårsmøde den 8-9. marts.

Høringssvar til

Høringssvar til "Strategi for Danmarks statslige JI- og CDM-indsats"

Tak for muligheden for at kommentere på ”Udkast til Strategi for Danmarks statslige JI-og CDM-indsats”. Vi har set frem til strategien, idet udviklingsministeren som anført ovenf or finder, at der er behov for at dokumentere, at CDM-indsatsen fremmer bæredygtig udvikling.

Artikel: Det er nu CO2-kurven kan knækkes

Artikel: Det er nu CO2-kurven kan knækkes

Den Europæiske Union har som målsætning at begrænse de menneskeskabte klimaforandringer, så temperaturen globalt ikke stiger med mere end 2 grader celsius i forhold til niveauet før industrialiseringen.

Pressemeddelelse: Klimapolitik - Danmark kan vise vej

Pressemeddelelse: Klimapolitik - Danmark kan vise vej

Topmødet endte ikke med afgørende beslutninger om at begrænse udledningen af drivhusgasser. Det lave tempo i forhandlingerne skyldes især, at mange lande er bange for, at det bliver dyrt at omstille deres samfund fra brug af kul og olie til andre energikilder.

Pressemeddelelse ifm. Flexmex-rapport

Pressemeddelelse ifm. Flexmex-rapport

I denne rapport fremlægges en samlet analyse af den danske regerings initiativer for at leve op til sine internationale forpligtelser om at reducere udslippet af CO2 gennem brug af de såkaldte fleksible mekanismer.

 For meget fokus på penge og for lidt miljø

For meget fokus på penge og for lidt miljø

Den danske regering tænker ikke på verdens fattigste mennesker, når den arbejder med klimaprojekter i u-lande. Og den tænker alt for lidt på miljøet. Det er to af konklusionerne i en rapport, der udkommer i dag. Rapporten er udgivet af 92- gruppen, en samling af 21 danske organisationer, der arbejder med udvikling og miljø.

Baggrundsrapport: Analyse af Danmarks JI og CDM projekter

Baggrundsrapport: Analyse af Danmarks JI og CDM projekter

Det internationale klimapanel IPCC har vurderet, at det globale udslip af drivhusgasser skal reduceres med 60-80% i 2050 for at undgå farlige klimaændringer. En reduktion i den størrelsesorden betyder at alle menneskeskabte udledninger af drivhus gasser skal reduceres til et absolut minimum indenfor en periode på knap 50 år.

Appel til Regeringen om en langsigtet klimastrategi

Appel til Regeringen om en langsigtet klimastrategi

I disse dage er vi en del, der venter spændt på Jeres nye klimastrategi. Ikke mindst de 5 organisationer, der samarbejder i 92-gruppens klimagruppe.

Brev til Statsministeren om klima forud for topmødet i Göteborg

Brev til Statsministeren om klima forud for topmødet i Göteborg

Jeg skriver til dig på vegne af 19 danske miljø-og ulandsorganisationer, som samarbejder i 92-gruppen. Vi er glade for den aktive indsats for miljø og bæredygtig udvikling, som du gjorde på OECD’s ministerrådsmøde i maj.

Høringssvar vedrørende ratifikation af Kyoto-protokollen

Høringssvar vedrørende ratifikation af Kyoto-protokollen

Dette fælles høringssvar er udarbejdet af 92-gruppens klimaudvalg der består af Det Økologiske Råd, Forum for Energi og Udvikling, Greenpeace, Mellemfolkeligt Samvirke, Organisationen for Vedvarende Energi og WWF Verdensnaturfonden.

Klima-kollaps i Haag

Klima-kollaps i Haag

Forud for den 6. partskonference i klimakonventionen stod det klart, at det ville blive vanskeligt at opnå et godt resultat for miljøet. Forhandlingerne forud for mødet havde således ikke handlet om beskyttelse af miljøet, men i stedet om at slippe billigst muligt fra Kyotoprotokollen.

Brev til Folketinget om Danmarks klimapolitik

Brev til Folketinget om Danmarks klimapolitik

Den 25. april drøfter Folketinget energi og klima. I den anledning vil 16 danske miljø-og udviklingsorganisationer i 92-gruppen henlede Folketinget på nedenstående synspunkter.

Brev til Miljøministeren om Danmarks indsats ifbm. klimakonventionen

Brev til Miljøministeren om Danmarks indsats ifbm. klimakonventionen

Vi skriver til dig, fordi vi er stærkt bekymrede for såvel kursen i den hjemlige indsats mod klimaforandringer som udviklingen i de internationale forhandlinger på klimaområdet.

Uenighed skader klimaet

Uenighed skader klimaet

Vi trænger til varme. Den danske sommer har hidtil kun bestå et af nogle få dage med temperaturer på omkring 25 grader. Det kan ikke vare ved. Vi må hilse drivhuseffekten velkommen.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer