Klima & energi

Side 1 ud af 2
Kommentar fra 92-gruppen: Presset på investeringer i den fossile industri vokser

Kommentar fra 92-gruppen: Presset på investeringer i den fossile industri vokser

Presset på investeringer i den fossile industri vokser, et globalt paradigmeskifte er under opsejling og investeringer i den fossile industri afvikles i stigende omfang rundt omkring i verden.

Brev til statsministeren om hvad Danmark skal arbejde for i forbindelse med den nye energiunion i EU

Brev til statsministeren om hvad Danmark skal arbejde for i forbindelse med den nye energiunion i EU

Hermed fremsender vi et brev fra Climate Action Network (CAN) til dig om EU energiunionen, og den drøftelse I skal have om dette på det Europæiske Råds møde den 19.-20. marts.

 

Anbefalinger til klimalov fra danske organisationer

Anbefalinger til klimalov fra danske organisationer

Den kommende klimalov er en unik mulighed for at fastlægge rammer og principper for den danske klima- og energipolitik frem mod 2050.

Brev til klima- energi og udviklingsministrene ang. klimafinansiering og klimapulje 2013

Brev til klima- energi og udviklingsministrene ang. klimafinansiering og klimapulje 2013

Vi er glade for, at regeringen vil prioriterer klimafinansiering til udviklingslande i de kommende år- herunder efter 2012 hvor den internationale opstartsfinansiering, der er aftalt på nuværende tidspunkt, umiddelbart ender

Brev til statsministeren ang. EU's klimamålsætning

Brev til statsministeren ang. EU's klimamålsætning

Danmark bør være at finde blandt de lande, der presser på for en større indsats mod den globale opvarmning. Det er helt afgørende, at den rige del af verden vi ser vilje til større drivhusgasreduk-tioner.

Brev til Statsministeren om den danske klimaindsats

Brev til Statsministeren om den danske klimaindsats

Efter COP15 er der behov for en forstærket international indsats,hvis verden skal løse de globale klimaproblemer i tide. Fra 92-gruppens side mener vi, at det er afgørende, at Danmark fortsat spiller en meget aktiv rolle i forbindelse med denne indsats.

92-gruppens positionspapir klimatopmødet i København (COP15)

92-gruppens positionspapir klimatopmødet i København (COP15)

En global klimaaftale skal være tilstrækkelig til at beskytte kloden mod farlige menneskeskabte klimaændringer. Den skal være retfærdig ved at tage hensyn til, at det er de rige lande, der har hovedansvaret for den forurening, der har skabt klimakrisen, men det er de fattigste lande, der rammes hårdest.

Brev til Lars Løkke Rasmussen ang. EU finansieringsudspil til en klimaaftale

Brev til Lars Løkke Rasmussen ang. EU finansieringsudspil til en klimaaftale

Jeg skriver til dig,fordi vi i 92-gruppen–Forum for Bæredygtig Udvikling er stærkt bekymrede over det udspil til finansiering af en ny global klimaaftale, som EU Kommissionen fremlagde den 10. september (”Stepping up international climate finance: A European blueprint for the Copenhagen deal”).

Brev til Claus Hjort Frederiksen ang EU udspil til klimaaftale + brev fra CAN

Brev til Claus Hjort Frederiksen ang EU udspil til klimaaftale + brev fra CAN

Jeg skriver til dig på vegne af nedenstående miljø-og ulandsorganisationer i 92-gruppen, for at bede om din aktive indsats for hurtigst muligt at sikre et konkret EU-udspil til finansiering af en ny global klimaaftale herunder at sikre de nødvendige fremskridt omkring dette i forbindelse med ECOFIN mødet den 9. juni.

Pressemeddelelse 92-gruppen fra klimamoede Polen

Pressemeddelelse 92-gruppen fra klimamoede Polen

I dag ankommer Danmarks klima-og energi minister Connie Hedegaard til klimaforhandlingerne i Poznan, Polen. Efter over en uges forhandlinger uden nogen af de nødvendige gennembrud, der kan lede frem til en global klimaaftale i København i 2009, er der i høj grad brug for lederskab fra industrilandene.

Klima - synspunkter og forslag fra 92-gruppen I forbindelse med klimakonventionsmødet i Polen

Klima - synspunkter og forslag fra 92-gruppen I forbindelse med klimakonventionsmødet i Polen

Verden står overfor en global klimakrise - Videnskaben, med FN’s klimapanel (IPCC) i spidsen, peger på, at den globale opvarmning er en realitet, at den primært er menneskeskabt, og at konsekvenserne vil være uoverskuelige, med mindre vi handler nu.

Brev til ordførere om støtte til civilsamfundsaktiviteter ifm. COP 15 på 2009 finansloven

Brev til ordførere om støtte til civilsamfundsaktiviteter ifm. COP 15 på 2009 finansloven

Med værtskabet for klimatopmødet i København, har Danmark sat sig i spidsen for et af de vigtigste internationale topmøder i nyere tid. Topmødet og dets resultater er afgørende for, hvordan vi som menneskehed skal løse den truende globale klimakrise over de kommende årtier.

Brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen om Verdensbank-klimafonde

Brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen om Verdensbank-klimafonde

Jeg skriver til dig, fordi vi i 92-gruppen er bekymrede for Danmarks position i forbindelse med de klimainvesteringsfonde – ”Climate Investments Funds” – som er blevet etableret under Verdensbanken.

 

Brev til ministre ang. Verdensbank-klimafond

Brev til ministre ang. Verdensbank-klimafond

I 92-gruppen følger vi med stor bekymring forsøget på at etablere de såkaldte Climate Change Investments Funds (CIF) under Verdensbanken. CIF risikerer på forskellig vis at underminere de igangværende klimaforhandlinger og udsigten til en retfærdig løsning på den globale klimakrise.

 Nyhedsbriefing fra klimakonventionsmøde i Bangkok

Nyhedsbriefing fra klimakonventionsmøde i Bangkok

Delegerede flokkes i disse dage til klimamøde i Bangkok. Mødet er det første samlede møde under FN’s klimakonvention siden det store klimatopmøde på Bali i december 2007.

Brev til ministre ang. samarbejde mellem biodiversitetskonventionen og klimakonventionen

Brev til ministre ang. samarbejde mellem biodiversitetskonventionen og klimakonventionen

Det næste halve år byder på en vigtig chance for at styrke samarbejdet mellem Klimakonventionen og Biodiversitetskonventionen, hvilket vil være helt afgørende, hvis det skal lykkes at standse de globale klimaændringer og bevare verdens biologiske mangfoldighed.

Nyhedsbriefing 2 fra Klimakonventionsmødet på Bali

Nyhedsbriefing 2 fra Klimakonventionsmødet på Bali

Der pågår hårde forhandlinger for at komme så tæt på endelige aftaler som muligt, før ministrene overtager forhandlingerne onsdag. Forhandligerne om et Bali-mandat, som skal vise vejen til en endelig fremtidig klimaaftale, er stadig hovedfokus. Forhandlingerne her skrider langsomt frem. USA er begyndt at vise tænder.

Nyhedsbriefing 1 fra Klimakonventionsmødet på Bali

Nyhedsbriefing 1 fra Klimakonventionsmødet på Bali

Stor gruppe af u-lande arbejder konstruktivt på at få klart mandat for forhandlinger om en global klimaaftale i København 2009, men EU har ikke banket andre rige lande på plads.

Klima - Hvad skal der til? Positionspapir i forbindelse med klimakonventionsmødet på Bali

Klima - Hvad skal der til? Positionspapir i forbindelse med klimakonventionsmødet på Bali

Verden står overfor en global klimakrise. De seneste rapporter fra FN’s klimapanel (IPCC) peger på, at den globale opvarmning er en realitet, at den primært er menneske skabt, og at konsekvenserne vil være uoverskuelige, med mindre vi handler nu.

Biobrændstoffer kan true miljø, natur og fødevareproduktion!

Biobrændstoffer kan true miljø, natur og fødevareproduktion!

Biobrændstoffer - energi fra for eksempel raps, sukker eller halm - er blevet et spørgsmål, som optager medier og politikere. Af debatten kan man nemt få det indtryk, at her har vi en teknologi, som både kan gøre os mindre afhængige af olie og løse problemet med transportens stigende bidrag til udslippet af drivhusgasser til atmosfæren.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer