Fokus og Nyheder

Side 1 ud af 2
Brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen vedr FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen vedr FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

11. februar 2016

Brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen vedr dansk opfølgning på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.Som bilag til brevet indgår fælles rapport fra Globalt Fokus og 92-gruppen med anbefalinger til implementering af verdebsmålene for bæredygtig udvikling.

2. marts 2016

Statsminister Lars Løkke Rasmussens svar på henvendelsen.Læs mere

Danske udviklings- og miljøorganisationer er gået sammen i en kampagne der opfordrer til, at folketingsvalget også kommer til at handle om global bæredygtig udvikling

Danske udviklings- og miljøorganisationer er gået sammen i en kampagne der opfordrer til, at folketingsvalget også kommer til at handle om global bæredygtig udvikling

Juni 2015

Torsdag d. 18. juni skal der være folketingsvalg. 2015 er et vigtigt år, hvor vi i forbindelse med forhandlingen af de nye verdensmål har en unik mulighed for at afskaffe fattigdom, stoppe klimaforandring og sikre en bæredygtig udvikling, før det er for sent. De danske politikeres indsats i dette arbejde er afgørende. Derfor er 92-gruppen en del af kampagnen "vælg verden", hvis budskab er, at vi har brug for et folketing, vi kan regne med i kampen for bæredygtig udvikling.

Folketingsvalget: Særudgave af 92-gruppens nyhedsbrev

Folketingsvalget: Særudgave af 92-gruppens nyhedsbrev

Maj 2015

Folketingsvalget får stor betydning for, hvordan Danmark fremover påtager sig sit globale ansvar. For den grønne omstilling, ulandsbistanden og bæredygtig udvikling. Derfor udsender 92-gruppen et særnummer af nyhedsbrevet, hvor vi har bedt partiernes ordførere besvare fem nøglespørgsmål om deres politik på klima, miljø, ulandsbistand og bæredygtig udvikling.

EU-enighed om nye regler for biobrændstoffer - godt med beslutning, mindre positivt med selve regelsættet

EU-enighed om nye regler for biobrændstoffer - godt med beslutning, mindre positivt med selve regelsættet

Maj 2015
EU er nu efter mange års forhandlinger nået til enighed om nye regler for biobrændstoffer i transporten. Reglerne er utilstrækkelige, da de ikke i passende grad tager højde for de negative konsekvenser af førstegenerations-biobrændstoffer. Derfor bør klimaministeren gå forrest og vedtage en dansk handlingsplan, der sikrer bæredygtig energi i transporten frem mod 2020

Hvad skal Danmark arbejde for på udviklingsområdet? Globalt Fokus og 92-gruppens opfordring til handels- og udviklingsministeren før møde i Europa- og Udenrigsudvalget d. 22. maj

Hvad skal Danmark arbejde for på udviklingsområdet? Globalt Fokus og 92-gruppens opfordring til handels- og udviklingsministeren før møde i Europa- og Udenrigsudvalget d. 22. maj

Maj 2015
Fem vigtige punkter skal reflekteres i EU's rådskonklusioner for at forhindre, at forhandlingerne går i hårdknude: Det er altafgørende, at EU og dets medlemslande genbekræfter bistandsløfter.

Nordiske NGO'er bekymrer sig om de voksende modsætninger mellem Nord og Syd i FfD-forhandlingerne

Nordiske NGO'er bekymrer sig om de voksende modsætninger mellem Nord og Syd i FfD-forhandlingerne

April 2015
I stedet for at fokusere på de fælles, globale løsninger i Financing for Development (FfD)-processen, er forhandlingerne nu blevet en magtkamp om indflydelse mellem verdens fattige lande på den ene side og verdens rige på den anden. I dette fælles input til de fortsatte forhandlinger i New York betoner de nordiske NGO'er, hvordan DK, Sverige, Finland og Norge har en speciel rolle - og et særligt ansvar - for at bryde disse blokdannelser. Læs brevet her og få et godt overblik over status på forhandlingerne netop nu.

92-gruppen sender brev til fødevareministeren om, hvordan Danmark og EU skal mindske deres skov-fodaftryk fra foderimport

92-gruppen sender brev til fødevareministeren om, hvordan Danmark og EU skal mindske deres skov-fodaftryk fra foderimport

Marts 2015

EU's import af råvarer og produkter fra andre lande leder til store skovrydninger globalt. Ikke mindst når det gælder import af foder til landbruget, herunder sojaimport, giver det store problemer. Danmark må presse på for, at EU gør noget ved dette skov-fodaftryk og samtidigt sikre, at den danske import af blandt andet soja erstattes af mere bæredygtige produkter. Se brev fra 92-gruppen til fødevareministeren her.

Drop risikable investeringer i fossil energi - stem på generalforsamlingen i din pensionskasse nu

Drop risikable investeringer i fossil energi - stem på generalforsamlingen i din pensionskasse nu

Marts 2015
Er du medlem af pensionskasserne MP Pension, Arkitekternes Pensionskasse (AP), Jordbrugsøkonomernes og Dyrlægernes Pensionskasse (PJD) eller ingeniørpensionskasserne DIP og ISP, så husk at stemme til generalforsamlingen i april for at flytte dine penge ud af risikable investeringer i fossil energi. Læs her mere om den globale og nationale divestment-kampagne og se hvad du konkret kan gøre i opgøret med den fossile industri.

Hvad Danmark skal arbejde for i forbindelse med den nye energiunion i EU

Hvad Danmark skal arbejde for i forbindelse med den nye energiunion i EU

Marts 2015
Danmark må arbejde for, at den nye EU energiunion bakker op om en hurtig udvikling i EU’s energiforsyning mod 100% vedvarende energi, og en kraftigt forstærket indsats for energieffektivisering. Samtidigt må det sikres, at energiunionen ikke leder til fortsat afhængighed af fossile brændstoffer. Læs brev til statsminister Helle Thorning-Schmidt fra Climate Action Network (CAN) og 92-gruppen her

Hvad Danmark skal arbejde for i forbindelse med FN-forhandlingerne om udviklingsfinansiering

Hvad Danmark skal arbejde for i forbindelse med FN-forhandlingerne om udviklingsfinansiering

Januar 2015
Den tredje internationale FN-konference om udviklingsfinansiering (FfD) afholdes i Addis Ababa, Etiopien, den 13.-16. juli 2015. Konferencen er af stor betydning også for resultaterne af de andre internationale forhandlinger i år; de nye globale mål for bæredygtig udvikling (post2015 framework) og en ny global klimaaftale (COP21). Læs hvad 92-gruppen og Globalt Fokus mener, Danmark skal arbejde for her

Klima i Lima: Danske NGOer efterlyser mere ambition og hastighed i FN klimaforhandlingerne i Peru – Danmark har nøglerolle

Klima i Lima: Danske NGOer efterlyser mere ambition og hastighed i FN klimaforhandlingerne i Peru – Danmark har nøglerolle

December 2014
FN klimaforhandlingsmødet i Peru COP20 er nu gået ind i den anden og afgørende uge. Fra i dag deltager ministre fra hele verden, inklusive den danske klima- og energiminister, i forhandlingerne. Og der er god brug for ministrenes deltagelse, for selv om stemningen er forholdsvis konstruktiv, går forhandlingerne alt for langsomt, mener de deltagende danske miljø- og udviklingsorganisationer. Læs hele pressemeddelelsen her

Danske NGOer: Tyndt resultat på COP20 klimamødet i Peru

Danske NGOer: Tyndt resultat på COP20 klimamødet i Peru

December 2014
Danske miljø og ulandsorganisationer mener, at resultatet på klimamødet COP20 i Peru blev en tynd kop te. Det var forventet, at klimamødet skulle give vigtige fremskridt i forhandlingerne frem mod den nye globale klimaaftale, der efter planen skal vedtages i Paris næste år og gælde fra 2020. Samtidigt var håbet, at klimamødet ville lede til en forstærket klimaindsats i perioden frem til 2020. Men på begge områder er resultatet fra mødet utilstrækkeligt. Læs hele pressemeddelelsen her

Regeringens plan om at skære 2,5 mia. kr. på bistanden til udviklingslandene næste år er en politikerskabt katastrofe

Regeringens plan om at skære 2,5 mia. kr. på bistanden til udviklingslandene næste år er en politikerskabt katastrofe

Oktober 2014
En stor gruppe danske NGOer protesterer mod regeringens bebudede plan om at skære 2,5 mia kr. på udviklingsbistanden i 2015 for at bruge dem på asyludgifter i Danmark læs mere her: Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, Ibis, CARE, Globalt Fokus

Brev til statsministeren om Post 2015 udviklingsmålene og FN's generalforsamling

Brev til statsministeren om Post 2015 udviklingsmålene og FN's generalforsamling

September 2014
92-gruppen og Globalt Fokus har sendt et fælles brev til statsministeren om Post 2015 udviklingsrammen og hvad hun skal arbejde for på FN’s generalforsamling i september. Læs brevet til statsministeren her

92-gruppen sender brev til statsministeren om FN klimatopmødet den 23. september i New York

92-gruppen sender brev til statsministeren om FN klimatopmødet den 23. september i New York

September 2014
Der er behov for, at FN klimatopmødet i New York den 23. september bliver et vendepunkt for den globale klimaindsats og arbejdet for at nå en international klimaaftale i 2015. Danmark har en nøglerolle i forbindelse med topmødet og 92-gruppen har derfor sendt brev til statsministeren om, hvad hun og Danmark bør arbejde for i forbindelse med topmødet. Se brevet her

Behov for opdatering af de danske bilafgifter

Behov for opdatering af de danske bilafgifter

Juli 2014
Seks af 92-gruppens medlemsorganisationer har skrevet et fælles brev til finansminister Bjarne Corydon, hvori de opfordrer regeringen til at opdatere vurderingsgrundlaget for de danske bilafgifter. Læs brevet til finansministeren her

Danmark skal prioritere arbejdet med biodiversitet

Danmark skal prioritere arbejdet med biodiversitet

Juni 2014
92-gruppen opfordrer miljøministeren til at prioritere arbejdet med biodiversitet og kommer med en række konkrete anbefalinger i forbindelse med EU's forberedelse af den næste partskonference. Læs brevet til miljøministeren her.

Ny rapport: GGGI glemmer de fattige

Ny rapport: GGGI glemmer de fattige

Maj 2014
Fire af 92-gruppens medlemsorganisationer, IBIS, CARE, Mellemfolkeligt Samvirke og Folkekirkens Nødhjælp, har fået en ny, uvildig rapport om GGGI produceret. Rapporten viser bl.a., at GGGI ikke lever til de danske standarder for bistand, herunder fattigdomsorientering. Læs hele rapporten her

Danmark og EU må sikre, at virksomheder agerer mere ansvarligt ved brug af konfliktressourcer

Danmark og EU må sikre, at virksomheder agerer mere ansvarligt ved brug af konfliktressourcer

Maj 2014

92-gruppen og Concord indgiver fælles høringssvar ifm. EU udspil om virksomhedernes ansvar, når de bruger mineraler og andre ressourcer fra konfliktområder. Se mere her

92-gruppen sender brev til statsministeren om EU's klima- og energimål for 2030

92-gruppen sender brev til statsministeren om EU's klima- og energimål for 2030

Marts 2014
Den 20-21. marts er der et afgørende møde for verdens klima, for her mødes EU's stats- og regeringschefer for at diskutere EU's klima og energimål for 2030. Det er afgørende, at EU landende beslutter sig for mål, som er mere ambitiøse, end dem der ligger på bordet nu, og en beslutning må tages på mødet den 20-21. marts for ikke at forsinke den internationale klimaindsats. Læs brev til statsministeren her

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer