92G Høringssvar: EU's klimamålsætninger er ikke "in-line" med Parisaftalen

Kommissionens analyse af COP21 var skuffende. 92-gruppens høringssvar fra 11. marts 2016 redegør for tre særligt alvorlige punkter:

1 - EU-kommissionen undlader at drage konsekvensen af, at Paris skærpede målsætningerne. I stedet hævder EU, urigtigt, at EU's klimamålsætninger fra før Paris er "in-line" med det skærpede mål, der blev vedtaget i Paris.

2 - EU Kommissionen underminerer den nødvendige øgning i ambitionsniveauet. Ambitionsmekanismen er et at Parisaftalens vigtigste elementer. Den skal afprøves i 2020, men EU-kommissionen vil vente til perioden efter 2030 før EU øger sin reduktion.

3 - EU Kommissionen bør sikre reel klimafinansiering. Kommissionen præsenterer klimafinansiering som et afsluttet emne. Men om klimafinansieringen bliver reel afgøres først i 2018, hvor det aftales hvad ilande må medregne som klimafinansiering.

Læs hele høringssvaret

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer