Jobopslag: Koordinator til 92-gruppen

Koordinator til de danske ngo’ers arbejde for en grøn, bæredygtig og retfærdig udvikling

Vil du være med til at hjælpe 26 af landets grønne-, udviklings- og menneskerettighedsorganisationer med at koordinere vores fælles arbejde for en mere ambitiøs natur-, miljø-, klima- og udviklingspolitik i DK, EU og globalt med målet om at indfri FN’s verdensmål?

I Danmark har vi et unikt samarbejde mellem ngo’erne. Vi er organiseret under paraplyorganisationen 92-gruppen, der faciliterer og koordinerer vores arbejde på en lang række områder indenfor tre udvalg, hhv. klima-, biodiversitet-, og virksomheders samfundsansvar/ESG. Vi er i gang med en omstrukturering i netværket og søger nu to koordinatorer, der vil hjælpe os videre og gøre os endnu mere effektive, målrettede og samarbejdende i vores arbejde for mere politisk handling. 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af:  

 • At være drivende, faciliterende og organiserende for 92-gruppens faglige udvalg, og når relevant under ad hoc grupper.
 • Dette er den største opgave for dig. I dag er vi organiseret i forskellige faglige udvalg. Derudover nedsætter vi løbende ad hoc-grupper, der arbejder mere konkret og output-orienteret ift. fx 2025-klimamålet, investeringsstrømme i COP-forhandlingerne, lovgivning og implementering af lovgivning på virksomhedsområdet, mv. Du vil have det primære ansvar for, at disse arbejdsgrupper drives fremad. Du vil være den, der har overblikket over arbejdet og får gode ideer til, hvordan vi som fællesskab konkret kan eksekvere på de forskellige dagsordener i samarbejde med arbejdsgrupperne.
 • Du vil fungere som kontaktled til myndigheder, ministre og ordførere, når arbejdsgrupperne beslutter, at der skal opsættes et møde eller en møderække om et givent emne med fx Udenrigsministeriet eller Klimaministeren. Du deltager også på møderne, hvor vi forsøger at påvirke beslutningstagerne.
 • Vi snakker rigtig meget, når vi mødes og mener alle meget om mange ting. Din opgave er at sikre, at vi også får truffet nogle beslutninger og får fulgt dem til dørs. Du vil have overblikket over action points og processen, men også et strategisk overblik og meget gerne en strategisk plan for, hvad vi som fællesskab skal arbejde på den kommende tid. 
 • En vigtig rolle for koordinatorerne bliver ligeledes at sikre ordentlig koordinering mellem de faglige udvalg i 92-gruppen og facilitere en fælles strategi og handlingsplansudvikling i 92-gruppen. 
 • Facilitere vores deltagelse i større internationale møder som klima- og biodiversitets COP ift. mandat, akkreditering mm. og møder med forhandlere.
 • Til denne type opgaver har du det praktiske ansvar og deltager i processen, hvor vi forsøger at påvirke beslutningstagerne. Du koordinerer de fælles indsatser til møder, hvor vi alle har travlt og løber efter vores egne dagsordener. Du kan være den, der ser de strategiske muligheder ift. lobby-indsats men også ift. mediearbejde mm.
 • Håndtere donorer: Programlægning og afrapportering til UM, Miljøministeriet og andre donorer/fonde
 • Vi søger to koordinatorer, hvoraf den ene ansættes som ledende koordinator for sekretariatet. Som ledende koordinator får du også ansvaret for at være chef for sekretariatet, inklusive evt. projektansatte og praktikanter. Til dette ansvar hører bl.a. ansvaret for løn og MUS-samtaler, budgetter og andre administrative opgaver. Der skal påregnes noget tid til dette arbejde.

Vi søger to koordinatorer, der vil samarbejde om at løfte ngo’ernes fælles indsats ift. politisk forandring og ift. at sætte dagsordenen i debatten. Vores faglige emner er overordnet: klima (nationalt og internationalt), ESG/virksomheders samfundsansvar, biodiversitet og klimafinansiering. Alt afhængig af kandidaterne er det muligt at “dele” disse substans-områder mellem sig. Det er altså ikke et krav, at du har erfaring med eller interesse for dem alle. Én af de profiler vi søger, ser vi gerne har tæft og erfaring med donoransøgning, og -rapportering, særligt ift. Udenrigsministeriet, herunder gerne en udviklingsfaglig baggrund og erfaring med en programmatisk tilgang. Ønsker du stillingen som ledende koordinator må du gerne have interesse for/erfaring med ledelse. 

Vi ser gerne at du har og er:

 • En relevant videregående uddannelse  
 • Interesseret i, med erfaring indenfor og stort drive ift. at sikre en grøn, bæredygtig og retfærdig udvikling   
 • Erfaring med, kendskab til og interesse for de miljø- og klimapolitiske processer i Folketinget, i EU, i FN, herunder i COP-regi
 • Erfaring med ESG/virksomheders samfundsansvar, herunder den relevante lovgivning på EU-plan (især CSDDD, CSRD og ESRS)
 • At du arbejder og tænker hurtigt. Du er god til at omsætte ideer til output. Du må meget gerne være idérig og initiativrig, men du skal kun sætte ting i gang, som nogle af medlemsorganisationerne også tager ansvar for og ejerskab over. Derfor er det også vigtigt, at du (på sigt) kender os hver især: Kender til de enkelte organisationers styrker og kampagner og kan se for dig, hvor det giver mening for os at pulje kræfterne

Hvem er vi? 

92-gruppen består af 26 organisationer, der alle arbejder med den grønne omstilling og bæredygtig udvikling på den ene eller anden måde. Nogle af os er store, har vores egne store kampagneapparater, researchafdelinger mv., og andre af os er mindre, mere fokuseret på måske ét enkelt område. Vi er forskellige som organisationer, og mener til tider forskellige ting, men vi vil gerne blive endnu bedre til at samarbejde og koordinere, end vi er i dag. Vi vil gerne blive endnu bedre til at lave fælles kampagner, vidensdele mere med hinanden og sætte dagsordenen. Her vil vi gerne have dig til at hjælpe os. Udover arbejdet i arbejdsgrupperne kommer du til at referere til og lede vores fællesmøder, hvor vi alle mødes ca. hver 1,5 måned og til at sparre med vores formandskab. 

Praktik og vilkår

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer