Ny rapport "Transparency and Access to Data on Climate Action"

Adgang til og kvaliteten af energi- og klimainformation i Europa er yderst mangelfuld, konstaterer en ny rapport "Transparency and Access to Data on Climate Action" fra europæiske NGO’er.

Læs den fulde rapport her.

Forfatterne, Together for 1.5-konsortiet (som 92-gruppen er del af) præsenterer best practices og anbefalinger til forbedringer over for medlemsstaterne og EU og opfordrer til hurtig handling for at give civilsamfundet og andre interessenter mulighed for at få indflydelse i beslutningsprocesserne, baseret på nøjagtige, fuldstændige og rettidige data.

"Gennemsigtighed og offentlig adgang til data er nøglen til at følge implementeringen af klima- og energipolitikker og kontrollere udviklingen af de fastsatte klima- og energimål," sagde CAN Europe’s projektleder og politikekspert, Brigitta Bozso.

Århuskonventionen pålægger alle EU-medlemsstater at gøre miljøoplysninger offentligt tilgængelige. På trods af dette lovkrav er der endnu ikke givet adgang til data i alle medlemsstater.

Rapporten har foretaget en første analyse af behov, kvalitet, og tilgængelighed af centrale miljødata samt den metode, som de offentlige myndigheder bruger til at indsamle data. Baseret på disse resultater fremsætter rapporten nogle centrale anbefalinger:

 • Større datatilgængelighed er kernen i mere gennemsigtige, målbare og troværdige offentlige politikker. Åbne datakilder muliggør stærkere og mere objektiv interaktion med interessenter for datafrigivelse og offentliggørelse af relevante datasæt.
 • Det er vigtigt at holde regeringsdata opdateret med jævne mellemrum i henhold til målets tidslinje.
 • Datakvalitet – såsom nøjagtighed, konsistens, pålidelighed og aktualitet skal forbedres. Regeringer kan skabe rammer ved at etablere standarder for dataformater og ensartede offentliggørelsesprocedurer.
 • Tilgængelighed af officielle data for borgere, virksomheder og andre interessenter skal være gratis, med ubegrænset adgang og i letlæselige formater.

Den kommende revision af forvaltningsforordningen giver en betydelig mulighed for at forbedre datatilgængeligheden, sammenhængen og gennemsigtigheden på nationalt, men også EU-plan.

Bemærkninger til redaktører:

Denne rapport præsenterer information om de erfaringer og forhindringer, man støder på ved indsamling af klima- og energidata, der er relevante for at vurdere de nationale energi- og klimaplaner (NECP'er).

Konsortiets partnere har analyseret data fra 12 lande: Belgien, Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Polen, Portugal, Slovenien og Spanien.

Hver partner har udfyldt et omfattende spørgeskema, med hovedformålet at identificere barrierer og behov for forbedringer med hensyn til gennemsigtighed og adgang til data.

Nogle af rapportens vigtige resultater:

Det positive

 • De fleste lande har historiske dataserier fra 1990 for alle de vigtigste klima- og energiindikatorer.
 • De fleste lande bruger de normale skabeloner fra UNFCCC/EEA og EUROSTAT, når de samler deres drivhusgasemissioner og energidata.
 • De fleste af landene bruger måleenheder baseret på EU-standarder for at lette sammenligningen af de samme data mellem europæiske lande.
 • Kun to lande har ikke nogen officiel(e) offentlige hjemmeside(r), hvor man nemt kan finde og downloade alle ovennævnte data.

Det moderate

 • De fleste lande har to års forsinkelse for at opdatere deres nationale datasæt, men nogle har formået at publicere og stille datasæt til rådighed inden for et år eller endnu tidligere.
 • Alle undtagen Polen leverer nationale data for ETS- og ESR-sektorer separat, selvom ETS-sektorerne specifikt kan være svære at finde på regeringens websted (i Estland), og undersektordata ikke er klare nok om, hvor meget af emissionerne der er inden for og udenfor ETS-sektorerne (i Danmark).
 • Alle lande tilbyder nationale data for vedvarende energi og andre kilder separat. Nogle problemer er dog blevet understreget inden for kategorien 'anden vedvarende energi' (i Spanien) og inden for kategorien 'biomasse' (i Danmark).

Det negative

 • Opdelingen/spredningen af data mellem flere institutioner/forskellige websteder og ikke-eksistensen af websteder, der fungerer som en 'one stop shop' med alle klima- og energidata i et format, der let kan downloades, er to hovedhindringer, der er påpeget i offentlig tilgængelighed af data. Nogle indikatorer leveres stadig i uoverskuelig pdf-format (i Bulgarien, Danmark, Tyskland og Polen).
 • Den sene eller utilstrækkelige respons fra nogle institutionelle kontakter, manglen på udveksling af information mellem officielle direktorater og vanskelighederne med at finde nogle af oplysningerne på de officielle websteder og sammenligne data fra forskellige kilder er blandt de identificerede hindringer for rollen som ansvarlig institution(er).
 • Vanskeligheden ved at vide, hvor man kan finde data, og hvem man skal konsultere information, når flere offentlige organer behandler de samme spørgsmål sideløbende, og den svage kommunikation af institutionelle kontaktpunkter med kun det minimum, der kræves til informationsdeling og offentlig høring, er blandt de vigtigste identificerede problemer vedrørende rollen som institutionelle knudepunkter.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer