Brev til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren Vedr.: Stakeholder-inddragelse i Danmarks NECP

92-gruppen har i samarbejde med en bred kreds af interessenter sendt et brev til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren om øget stakeholder-inddragelse i forbindelse med udarbejdningen af Danmarks Nationale Energi- og Klimaplan (NECP). Læs brevet i PDF-format her.

Klimaminister Lars Aagaards svar på brevet (6. december 2023)  

Kære Lars Aagaard

Vi skriver til dig om den danske Nationale Energi- og Klimaplan (NECP), herunder om inddragelsen af aktører.

Det fremgår af udkastet til Danmarks opdaterede Nationale Energi- og Klimaplan, at Klimaministeriet/klimaministeren: ”...indgår gerne i en dialog om, hvordan vi kan styrke dette arbejde. Klima-, energi- og Forsyningsministeren hilser selvfølgelig alle eventuelle forslag til nye tiltag velkommen, og indgår gerne i en yderligere dialog herom.” (s.22)

Vi takker for denne invitation. Vi bidrager gerne til at styrke dialogen og samarbejdet om den danske NECP.

Udkastet til en opdateret dansk NECP var i høring fra 17. maj til 6. juni 2023, hvorefter den blev indsendt til EU-Kommissionen sidst i juni. Danmarks endelige opdaterede Nationale Energi- og Klimaplan skal være klar den 30. juni 2024. Det betyder, at der nu er forholdsvist kort tid til at gennemføre den proces for stakeholder-inddragelse omkring NECP-opdateringen, som beskrives i EU's forvaltningsforordning, blandt andet at interessenter (både industri og civilsamfund) inddrages tidligt og effektivt ”…mens alle muligheder stadig er åbne”. (Kommissionens NECP-vejledning fra december 2022 (pkt. 3.2).

Vi har ikke på nuværende tidspunkt et færdigt forslag til, hvordan inddragelsesprocessen udføres. Men da der er relativt kort tid til, at den endelige NECP skal være klar, foreslår vi, at de nærmere rammer for inddragelsesprocessen aftales sideløbende/samtidigt med, at dialogprocessen går i gang.

Vi er meget interesserede i at deltage i denne dialog og i at give konstruktivt indspil til, hvordan NECPen kan forbedres. Vi opfordrer derfor ministeriet til snarest at indkalde de relevante parter til en dialogproces.

Vi ser frem til samarbejdet.

 

Med venlig hilsen

-Biogas Danmark

-Danske Rederier

-DI

-Danmarks Naturfredningsforening

-Dansk Skovforening

-Drivkraft Danmark

-Forbrugerrådet Tænk

-Greenpeace

-Ingeniørforeningen IDA

-Miljøorganisationen Vedvarende Energi

-Rådet for Grøn Omstilling

-Stiesdal

-Synergi

-Økologisk Landsforening

-92-gruppen

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer