Bemærkninger fra 92-gruppen ifm. evaluering af årshjulet i Klimaloven

92-gruppen har udarbejdet en række bemærkninger i forbindelse med evalueringen af Klimalovens årshjul. Vi mener at enhver justering og ændring af Klimaloven bør medføre en mere ambitiøs, bindende og effektiv dansk klimaindsats, med en klar ansvarsfordeling.

 

Det inkluderer blandt andet:

- at Klimarådets rolle som uafhængig rådgiver og vagthund bibeholdes og styrkes.

- at handlepligten i højere grad bliver opfyldt.

- sikringen af et solidt, validt og transparent datagrundlag.

- at CO2e-budget hensynet i højere grad indtænkes

- at årshjulet styrkes i forhold til indsatsen overfor Danmarks klimafodaftryk uden for landets grænser

 

Læs bemærkningerne her

 

 

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer