Brev til klimaministeren om meningsfuld inddragelse af civilsamfundet i revisionen af Danmarks energi og klimaplan (NECP)

Til Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard
læs brevet som pdf
Den 17. april 2023Ang.: Meningsfuld inddragelse i NECP-revisionen; etablering af Danmarks Multilevel Climate and Energy Dialogue (MCED); meningsfuld inddragelse i RePower afsnittet i Danmarks Recovery Plan

Kære Lars
Danmark og alle øvrige EU-lande skal dette forår udarbejde en revideret National Climate and Energy Plan (NECP). Vi skriver til dig for at afklare, hvordan Danmark agter at sikre den foreskrevne meningsfulde inddragelse af civilsamfundet i NECP-processen?

Den første NECP blev udarbejdet i 2019 hvor folketingsvalg, regeringsskifte og klimalov betød, at NECP-processen i høj grad skete uden offentlighedens opmærksomhed eller inddragelse . Da Danmark i 2021 skulle udarbejde sin Recovery Plan skete det uden inddragelse. Havde der været rettidig åbenhed om, hvordan den daværende regering agtede at bruge de ca 11,5 mia. kroner i Danmarks Recovery pakke, kunne det eksempelvis i tide være påtalt, at RRP-pengene ikke skulle gå til at støtte hybridbiler, som ikke er grønne.

Vi vil med denne henvendelse sikre os, at manglen på inddragelse ikke gentager sig under de igangværende og fremtidige revisionsprocesser

Flere EU-beslutninger og -forordningerne forudsætter en reel og meningsfuld inddragelse:
Meningsfuld inddragelse i NECP-revisionen. NECP-processen blev etableret med Governance-forordningen 2018/1999 . Forordningens artikel 10, forpligter medlemslandene til at inddrage offentligheden i udarbejdelsen af NECP’en blandt andet ved, at der etableres tidlig og reel lejlighed til at bidrage. Herunder at medlemsstaterne jf. forordningens artikel 7 gør skriftligt analysearbejde og andre relevante oplysninger tilgængelige for offentligheden.
Etablering af en Multilevel Climate and Energy Dialogue i Danmark. Governance-forordningens artikel 11 etablerer, at der i hvert medlemsland skal etableres en permanent Klima- og Energidialog (Multilevel Climate and Energy Dialogue).
Meningsfuld inddragelse i udarbejdelse af RePower-kapitel i Danmarks Recovery Plan. Med RePowerEU aftalen blev det besluttet, at EU-landene, med reel inddragelse af offentligheden, nu skal beskrive de energikrise-projekter, de ønsker finansieret af RePower. I Danmarks tilfælde er der mulighed for at få finansieret ca. 1,5 mia. kr.

”Meningsfuld inddragelse” kan naturligvis opnås på forskellige måder, men vi mener ikke, at det er sket ind til nu. Ud over de ovenstående eksempler på manglende inddragelse i forbindelse med NECP-processen, er den netop igangsatte offentlige høring af RePowerEU-kapitlet i Danmarks Recovery Plan endnu et eksempel på, hvordan muligheden for meningsfuld inddragelse forpasses. I forbindelse med denne ”høring” fremlægges der ingen informationer om, de tiltag regeringen agter at finansiere med RePowerEU-pengene. Eventuelle høringssvar vil således skulle skrives i blinde fremfor ud fra de konkrete forventede tiltag.

På baggrund af dette opfordrer vi dig til at sikre, at der etableres de nødvendige processer for meningsfuld offentlige inddragelse, som EU-beslutningerne og forordningen kræver.

Vi ser frem til dit svar omkring dette.
Med venlig hilsen
Sekretariatsleder Troels Dam Christensen
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, som i denne sag er tegnet af:

Care
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark
DIB
FN-forbundet
Greenpeace
Klimabevægelsen
Kvindernes U-landsudvalg
Mellemfolkeligt Samvirke
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net
Nyt Europa
Oxfam IBIS
Rådet for Bæredygtig Trafik
Rådet for Grøn Omstilling
VedvarendeEnergi
Verdens Skove

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer