4 Klimakrav til en ny regering - Pressemeddelelse

PRESSEMEDDELELSE d. 12.06-2019
”4 KLIMAKRAV TIL EN NY REGERING – EN NY RETNING FOR DANSK KLIMAPOLITIK”


Nu skal der handles på klima. Det er det simple budskab 19 grønne NGO’er, fagforeninger og
interesseorganisationer går sammen om, og sender til de igangværende regeringsforhandlinger.


Gennem hele foråret og valgkampen, har der været meget fokus på klimaet. Og et stort flertal af danskerne (ca. 60% Voxmeter) mener nu, at klimaet er det vigtigste politiske emne at tage fat på i en ny regeringsperiode. Det fokus i befolkningen ønsker de 19 organisationer, der repræsenterer over 350.000 danskere, nu at understøtte, og samler sig derfor om et indspil med ønsker til de igangværende regeringsforhandlinger.
Nu må snakken stoppe, og vi skal se handling. Nu skal der gøres det nødvendige.


De 4 klimakrav fra de 19 organisationer lyder:

1. Klimalov med bindende delmål baseret på 1,5 gradsmålet.

Om dette punkt udtaler Troels Dam Christensen, sekretariatsleder for 92-gruppen at: ”Det er helt afgørende, at den nye regering og det nye folketing sikrer, at Danmark får en ambitiøs klimalov nu. Klimaloven skal leve op til det ansvar, Denmark har for at være med til at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grad. Den skal indeholde klimamål og delmål både på kort og langt sigt og for alle relevante sektorer og politiker, så vi kommer i gang med det samme og holder kursen. Kun derved kan vi blive et grønt foregangsland igen”.


2. 70% reduktion i Danmarks udslip af drivhusgasser i 2030 og netto-nul i 2040.

”Når vi i forhold til 1,5 gradsmålet ser på Danmarks andel af det tilbageværende globale Carbon-budget, og på hvilken kurs og hastighed der skal sættes, for at vi holder os indenfor vores del af dette budget, så kan vi se, at vi senest skal være i netto-nul i 2040 og have reduceret vores udledning af drivhusgasser med minimum 70% i 2030. Og disse mål må være minimumsmål, der skal hæves, hvis videnskaben siger, det er nødvendigt.” siger Lars Køhler, klimapolitisk rådgiver hos Det Økologiske Råd om dette krav, der vil betyde en hævelse af de nuværende danske klimamål.


3. Stop for nye tilladelser til at lede efter og udvinde olie og gas.

Jens Mattias Clausen, forklarer om dette krav at: "En ny, grøn regering skal levere mere end stærke mål. Det er helt oplagt at tage fat i Nordsøen, hvor vi kan risikere at låse os fast til massiv olieudvinding i årtier frem, hvis vi ikke sætter en stopper for nye tilladelser til at lede efter og udvinde olie og gas. Vi ved, at mindst 80% af verdens kendte reserver af fossile brændsler skal blive i undergrunden, og som et rigt land skal Danmark gå forrest og hverken suge til sidste
dråbe eller lede efter endnu flere”.


4. Danmark skal leve op til internationale forpligtelser om klimabistand.

“Rige lande som Danmark har lovet at hjælpe fattige og sårbare lande med ekstra klimabistand. Men vi lever ikke op til løfterne. Det er uværdigt og uansvarligt. Vi har brug for, at Danmark igen lever op til sit internationale ansvar.” siger Rasmus Stuhr Jakobsen, generalsekretær hos Care Danmark.


De 19 organisationer er:
Care Danmark, 350 Klimabevægelsen Danmark, DIB, IWGIA, Verdens Skove, WWF, Det Økologiske Råd, Greenpeace, Mellemfolkeligt Samvirke, VedvarendeEnergi, Dansk Magisterforening, JA, FAOD, Den Grønne Studenterbevægelse, Så Er Det Nu, Folkekirkens Nødhjælp, Danmarks Naturfredningsforening, Bibliotekarforbundet og 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling.

For yderligere information, kontakt:

Troels Dam Christensen, 92-gruppen: Tlf. 2172 7957 Lars Køhler, Det Økologiske Råd: Tlf. 5196 7009 Jens Mattias Clausen, Greenpeace: Tlf. 6013 1748 John Nordbo, Care Danmark: Tlf. 6127 0745

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer