Pressemeddelelse: Danske NGO’er stiller i ny skyggerapport regeringens implementering af Verdensmålene i et kritisk lys

Find pressemeddelelse i pdf-udgave her.

I en ny rapport fra de to civilsamfundsnetværk, Globalt Fokus og 92-gruppen, gennemgår og vurderer medlemsorganisationer hos de to netværk den danske regerings arbejde med at implementere Verdensmålene i Danmark og i Danmarks internationale engagement. Resultatet af vurderingen er kritisk og belyser de udfordringer, som regeringen står overfor. NGO’erne kommer desuden med en række anbefalinger til den danske regering. ”Rapportens budskab er helt grundlæggende, at vi ikke må blive selvtilstrækkelige ift. implementering af verdensmålene. Der er fortsat masser af udfordringer, hvor Danmark skal voldsomt op i gear for at nå i mål med verdensmålene i 2030” udtaler formand for 92-gruppen, Torleif Jonasson.

I dag udkommer rapporten ”Skyggerapport på Danmarks implementering af Verdensmålene”, skrevet af medlemsorganisationer i de to NGO-netværk, Globalt Fokus og 92-gruppen. I rapporten gennemgår og vurderer NGO’erne den danske regerings arbejde med at implementere og opnå Verdensmålene i Danmark og i Danmarks internationale engagement.

Regeringens arbejde er vurderet på baggrund af NGO’ernes ekspertviden inden for hvert af de 17 Verdensmål og resultatet er ikke opløftende. Vurderingen er mærket med ’rød’, ’gul’ eller ’grøn’ afhængigt af, hvor godt det går med gennemførelsen af målene - og ingen af NGO’ernes vurderinger er grønne. Ifølge formand for Globalt Fokus, Laust Gregersen, viser dette, at selvom Danmark roses for at være et foregangsland, har vi også store udfordringer med at opnå målene, og at regeringen ikke gør nok for at løse disse udfordringer. ”Hvis vi skal nå Verdensmålene kræver det en stor indsats – også fra Danmark. Vi er som land ikke tæt på at være bæredygtige, og der er stadig store udfordringer. Vores rapport viser dette, og giver også anvisninger på nogle af de områder, hvor regeringen bør gøre mere. Vi håber nu, regeringen og Folketinget vil styrke sin indsats for at nå Verdensmålene”, udtaler han.

Ifølge Torleif Jonasson er signalværdien med rapporten vigtig for NGO’erne: ”Vi mener, at rapporten er vigtig, fordi den signalerer et brud med den utilstrækkelige ’her går det godt’ tankegang, der ellers risikerer at præge debatten her i Danmark. I rapporten anerkender vi, at Danmark har taget nogle positive skridt, men vi må samtidig stå fast på, at vi langt fra er i mål, og at mange af de skiftende regeringers tiltag gennem de sidste mange år faktisk har skubbet os længere væk fra at nå målene”.

Overordnet er det et vigtigt budskab fra de danske NGO’er, at der tænkes for kortsigtet og at det er nødvendigt at sætte sig langsigtede og betydende mål inden for miljø-, klima-, økonomisk og social bæredygtighed.

Desuden indeholder rapporten en lang række specifikke anbefalinger, som blandt andet omhandler den danske udviklingsbistand, integration af verdensmålene i EU og danske ministres aktive arbejde med Verdensmålene. Implementeringen og opnåelsen af Verdensmålene kræver nemlig en ambitiøs

dansk regering, fastslår Laust Gregersen: ”Det nytter jo ikke noget, at det kun er enkelte ministre i regeringen, som forstår hvor vigtige Verdensmålene er. Det kræver fuld opbakning fra hele den samlede regering.”

Læs skyggerapport på Danmarks implementering af Verdensmålene her.

For yderligere kommentarer, kontakt:
Formand, Globalt Fokus, Laust Gregersen på +45 21 55 20 51
Formand, 92-gruppen, Torleif Jonasson på +45 24 94 90 06

For yderligere information om skyggerapporten, kontakt:
Sekretariatsleder, Globalt Fokus, Peter Christiansen på +45 27 14 75 03
Sekretariatsleder, 92-gruppen, Troels Dam Christensen på +45 21 72 79 57

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer