Brev til erhvervsminister Brian Mikkelsen om regeringens arbejde med virksomheders samfundsansvar

Til:
Erhvervsminister
Brian Mikkelsen
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K den 16. marts, 2017

Den 16. marts, 2017

Vedr. Regeringens arbejde med virksomheders samfundsansvar

Kære Brian Mikkelsen

De seneste 10 år er der sket afgørende fremskridt i både den internationale og nationale udvikling af virksomheders samfundsansvar: FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UNGP) blev enstemmigt vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i 2011, OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber blev opdateret samme år, EU ændrede sin definition af virksomheders samfundsansvar med CSR-strategien fra 2011, og i efteråret 2015 blev FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget.

Danmark har siden 2008 lanceret to handlingsplaner for virksomheders samfundsansvar, en styrket Mæglings- og Klageinstitution, en handlingsplan for indarbejdelsen af UNGP, samt lovpligtig rapportering om samfundsansvar for større danske virksomheder.

92-gruppen, der består af en række civilsamfundsorganisationer, bifalder regeringens fokus på virksomheders samfundsansvar - senest i forbindelse med den danske udviklingsstrategi, med etableringen af Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst, samt meldingen om en revidering af den officielle danske vejledning om ansvarlige investeringer. Men der er stadig flere områder, hvor der er brug for en styrket indsats i forhold til at sikre virksomheders respekt for internationale menneskerettigheds-, miljø- og klimastandarder samt principper for ansvarlig skat, for at få virksomhedsadfærd og bæredygtig udvikling til at gå hånd i hånd.

Derfor har vi udarbejdet en række anbefalinger i det vedlagte dokument: Anbefalinger til regeringens arbejde med virksomheders samfundsansvar. Dokumentet indeholder følgende overordnede punkter:
  1. Regeringen bør arbejde for at fremtidssikre danske virksomheders investeringer og interesser ved aktivt at fremme virksomheders samfundsansvar i Danmark, EU og FN, herunder arbejde for at gøre due diligence lovpligtigt.
  2. Regeringen bør styrke Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst.
  3. Regeringen bør have stærkt fokus på virksomheders samfundsansvar i arbejdet med at opnå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.
  4. Regeringen bør fremme ansvarlige og bæredygtige danske investeringer med global effekt.
  5. Regeringen bør styrke arbejdet med samfundsansvar for små og mellemstore virksomheder.
  6. Regeringen bør sikre, at Danmark fortsat er førende indenfor virksomheders samfundsansvar ved at udarbejde en ny CSR handlingsplan.

Vi ønsker med dette brev og det vedlagte dokument at fremhæve vigtigheden af regeringens arbejde med virksomheder samfundsansvar, og ser frem til videre dialog om vores anbefalinger bl.a. til mødet med dig den 20. marts.

Venlig hilsen

Troels Dam Christensen

Sekretariatsleder for 92-gruppen – på vegne af følgende organisationer

Afrika Kontakt
Amnesty
Care
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark
Det Økologiske Råd
FN-forbundet
Folkekirkens Nødhjælp
IWGIA
Mellemfolkeligt Samvirke
Oxfam IBIS
Sex og Samfund
U-landsforeningen Svalerne
Verdens Skove
WWF Verdensnaturfonden

 

Læs brevet til erhvervsminister Brian Mikkelsen i PDF-format her.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer