92-gruppens pressemeddelelse ifm. afslutningen på klimamødet COP22 i Marrakesh

19. november 2016

COP22: Verdens lande sender vigtigt signal om fortsat opbakning til Paris klimaaftalen – Men stærkt brug for øget ambition – EU og Danmark må forstærke deres indsats for dette

FN klimakonferencen COP22 er slut efter to ugers forhandlinger i Marrakesh, Marokko. COP22 var det første møde efter Paris klimaaftalen fra sidste år trådte i kraft den 4. november. På mødet tog verdens lande konstruktivt fat på opfølgningen på Paris aftalen, og sendte dermed en vigtigt signal om, at de stadig står ved aftalen, på trods af udsigten til en ny amerikansk præsident, der har truet med at trække USA ud af aftalen.

”Verdens lande har på COP22 sendt et stærkt signal om, at de stadig bakker op om Paris klimaaftalen på trods af udsigten til Trump i det Hvide Hus. Arbejdet under den nye aftale er nu for alvor skudt i gang” siger Troels Dam Christesen, koordinator for 92-gruppen af danske miljø- og udviklingsorganisationer fra Marrakesh.

”Samtidigt er det dog tindrende klart, at der er brug for øget ambition hurtigt, hvis Parisaftalens mål skal kunne nås – og her nåede forhandlingerne ikke langt nok” udtaler Troels Dam Christensen og peger på gabet mellem landenes klimaplaner og Parisaftalens temperaturmål. ”Der er brug for, at EU nu påtager sig en langt stærkere rolle som klimaleder og øger både sine egne klimamål og indsatsen for at trække andre lande med.” ”Det er endnu mere vigtigt nu, hvor vi ikke kan forvente, at USA vil trække i den rigtige retning de kommende år - og Danmark må arbejde langt hårdere på, at EU påtager sig denne rolle”.

Proces for at øge ambitioner og udarbejde regler frem til 2018
”De næste par år er afgørende for, at vi undgår de mest katastrofale konsekvenser af klimaforandringerne” siger Jens Mattias Clausen, klimapolitisk rådgiver i Greenpeace. ”I Marrakech er man blevet enige om en plan for, hvordan det første såkaldte review af aftalen i 2018 skal finde sted. Det er af allerstørste vigtighed, at alle til den tid møder velforberedte op, klar til opgradere deres klimaplaner, så verdenssamfundet i fællesskab leverer det, man blev enige om i Paris"

På COP22 blev det besluttet, at regelsættet for Paris klimaaftalen skal være forhandlet færdigt i 2018. "Det er godt, at verdens lande nu har taget den nødvendige beslutning om, at Paris-aftalens regelsæt skal være færdig på rekordtid med deadline allerede i 2018” udtaler Jens Mattias Clausen. ”Regelsættet skal sikre, at landene rent faktisk gør, hvad de har lovet, så vi får de optimale rammer for, at den globale grønne omstilling accelereres markant allerede over de kommende få år."

Ikke nok penge fra de rige lande og fokus på klimatilpasning
”Parisaftalen skal nu omsættes til handling. Men handling i ulandene er kun mulig, hvis der også kommer støtte og hjælp fra de rige lande” udtaler klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp, Mattias Söderberg. De rige lande fremlagde før COP22 en plan for støtten fra dem frem til 2020. ”Det er godt, at der nu findes en plan for finansieringen, men desværre er der ikke enighed om, hvor pengene skal komme fra, eller hvad de skal bruges til” siger Mattias Søderberg og peger på, at en stor del af støtten er penge, der allerede er lovet i udviklingsbistand. ”Et større fokus på klima må ikke lede til mindre støtte til uddannelse, sundhed og andre vigtige udviklingsopgaver. Samtidigt er der ikke nok fokus i planen på støtte til tilpasning til klimaændringerne, som er helt afgørende for mange fattige og sårbare udviklingslande.”

....men fremskridt for mennesker, der flygter fra klimaforandringer
”Det er altafgørende, at udviklingslandene får den støtte, de har behov for til at tilpasse sig klimaforandringerne - både for deres egen og for vores skyld” udtaler Sarah Kristine Johansen, politisk koordinator i CARE Danmark. ”Millioner af mennesker er allerede tvunget fra deres hjem som følge af klimaforandringer og de er kun toppen af isbjerget. Hvis der ikke skrides til handling nu, kan op mod 250 mio. mennesker være tvunget til at forlade deres hjem permanent i 2050. Derfor er det godt, at det i Marrakesh er lykkedes at tage et vigtigt skridt fremad mod en konkret plan for, hvordan vi hjælper dem, der må flygte fra klimaforandringer nu og i fremtiden.

Skovbevarelse er vigtig, men må ikke kunne handles og erstatte reduktioner i brugen af fossil energi
Skovbevarelse er en vigtig del af Paris-klimaaftalen. Ved at stoppe skovrydning og øge kulstoflagring i skove og landområder, opnås der en omkostningseffektiv klimaindsats. Indsatser på skov er dog forbundet med måleusikkerhed og er kun permanente, så længe skoven står. ”Det er vigtigt, at den reduktion i udslippet, der sker igennem skovbevarelse og arealanvendelse, ikke kan handles, så de giver ret til fortsatte udledninger fra brug af fossile brændsler." udtaler Jakob Kronik, Chef for International Afdeling i Verdens Skove.

"Vi er nødt til både at reducere vores samlede udledninger og gøre en indsats for at holde skovene stående og økosystemer intakte, ikke kun for Parisaftalen men også for at kunne leve op til verdensmålene for bæredygtig udvikling. Der findes 300 millioner oprindelige folk på globalt plan og langt de fleste af dem lever i harmoni med skovene. At styrke deres rettigheder er den bedste måde bevare skoven på " afslutter Jakob Kronik.

Danmark må arbejde for oprindelige folks rettigheder i klimaindsatsen
Over 200 af verdens oprindelige folk deltog i COP22 for at holde staterne oppe på oplægget i Paris-aftalen om, at oprindelige folks rettigheder respekteres i klimahandling. Aftalens artikel 135 konkretiserer, at stater og oprindelige folk skal udveksle viden om afbødning af og tilpasning til klimaforandringer.

”Nu handler det om at sikre, at oprindelige folk også inddrages i klimahandlingsplaner. Danmark er i FN en stærk fortaler for oprindelige folks rettigheder. Derfor bør Danmark hånd i hånd med sin satsning på investeringer i grøn energi holde fast i at fremme oprindelige folks rettigheder, når Paris-aftalen omsættes til handling,” siger Kathrin Wessendorf, klimakoordinator i rettighedsorganisationen IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs).


Ramme for udvikling og overførsel af klimateknologi – men brug for permanet finansiering
”Det er glædeligt, at der blev opnået enighed om, hvordan rammen for den fremtidige udvikling og overførsel af klimateknologi skal udvikles - og at der er fundet midler til at fortsætte klimakonventionens klimateknologicenter og netværk” udtaler Gunnar Olesen fra VedvarendeEnergi. ”Nu er det vigtigt, at det i de kommende forhandlinger i 2017 sikres, at rammen får en vurdering af miljø- og sociale forhold med, så disse hensyn sikres ved overførsel af teknologi. Det er samtidigt vigtigt, at der fremover sikres mere permanent finansiering af klimateknologicenteret og netværk”.

Danmark må spille mere aktiv indsats
Danmark spillede ikke nogen særlig synlig rolle på årets klimamøde. Den danske minister tog hjem efter kun 1,5 dag på konferencen for at følge de danske PSO forhandlinger og hans tale på konferencen, var uden strategisk indhold. ”Der er brug for, at Danmark begynder at spille en langt mere aktiv og progressiv rolle i forhandlingerne” udtaler Troels Dam Christensen, koordinator for 92-gruppen. ”Danmark må samtidigt arbejde langt stærkere for, at EU påtager sig en mere ledende rolle i den internationale klimaindsats”.

For yderligere information kontakt følgende:

Troels Dam Christensen, koordinator, 92-gruppen, mobil +45 21 72 79 57, lokal mobil +212 633 21 74 31 mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jens Mattias Clausen, Greenpeace , mobil +45 60 13 17 48, lokal mobil +212 696 81 45 61, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mattias Söderberg, Folkekirkens Nødhjælp, mobil +45 29 70 06 09, lokal mobil +212 647 50 79 219, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sarah Kristine Johansen, CARE, mobil +45 27 14 13 26,, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jakob Kronik, Verdens Skove, +45 41 98 48 98, lokal mobil +212 699 22 30 04 mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kathrin Wessendorf, IWGIA, mobil +45 29 42 90 34, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Gunnar Olsen, VedvarendeEnergi, mobil +45 24 26 99 33, mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er et netværk af 25 danske udviklings- og miljø-organisationer, se www.92grp.dk

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer