Bæredygtig udvikling

Side 3 ud af 5
Kommentarer til FN-generalsekretærens oplæg til topmødet i september 2005

Kommentarer til FN-generalsekretærens oplæg til topmødet i september 2005

Udfordringen er betydelig, når verdens stats-og regeringschefer mødes til FN-topmødet i september: De skal gøre status og tage nye, fælles initiativer med henblik på at sikre opfyldelse af de såkaldte 2015-mål, som verdenssamfundet samledes om på FN’s millenium generalforsamling i 2000.

Brev til Statsministeren om globaliseringsraadet

Brev til Statsministeren om globaliseringsraadet

Jeg henvender mig på vegne af de danske miljø-og udviklingsorganisationer i 92-gruppen med en række synspunkter og forslag vedrørende det Globaliseringsråd, som du har taget initiativ til.

Brev til Statsministeren om Lissabon-direktivet

Brev til Statsministeren om Lissabon-direktivet

På EU’s forårstopmøde i Bruxelles den 22.-23. marts skal stats-og regeringscheferne gøre status og udstikke retningslinierne for det videre arbejde med Lissabon-strategien og EU-strategien for bæredygtig udvikling. Forårstopmødet forventes også at skulle træffe beslutninger om EU’s klimapolitik og –mål.

 

Brev til Thor Pedersen om afgifter på flybrændstof

Brev til Thor Pedersen om afgifter på flybrændstof

Jeg skriver til dig på vegne af 18 danske miljø-og ulandsorganisationer i 92-gruppen. Baggrunden for vores henvendelse er forslaget fra den franske og tyske regering om at lægge en afgift på flybrændstof og anvende provenuet på bekæmpelse af fattigdom og sygdomme i Afrika.

Brev til Statsministeren om Danmarks rolle ifm. FN´s kommende topmøde

Brev til Statsministeren om Danmarks rolle ifm. FN´s kommende topmøde

Jeg skriver til dig på vegne af 19 danske miljø-og ulandsorganisationer i 92-gruppen. Vi vil gerne opfordre dig til at give høj prioritet til forberedelsen af det FN-topmøde om fremskridt ift. opfyldelsen af 2015-målene, som forventes afholdt i september 2005.

 

Brev til Per Stig Møller om sammenhængen mellem naturressourcer og konflikter

Brev til Per Stig Møller om sammenhængen mellem naturressourcer og konflikter

Jeg skriver til dig på vegne af 20 danske miljø-og ulandsorganisationer i 92-gruppen. Vi har med interesse noteret os, at Danmark ser ud til at få en plads i FN’s Sikkerhedsråd for perioden 2005-2006.

Artikel: Verdens-topmøde eller Verdenstopmøde?

Artikel: Verdens-topmøde eller Verdenstopmøde?

Ugen før Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Johannesburg udgav Verdensbanken sin årlige rapport. Det budskab, som rapporten sendte var, at der er brug for mere – ikke mindre - politisk styring i verden.

Brev til Folketinget: Forslag vedr. opfølgningen på Johannesburg

Brev til Folketinget: Forslag vedr. opfølgningen på Johannesburg

Jeg skriver til Jer på vegne af 20 miljø-og ulandsorganisationer, som samarbejder i 92-gruppen. Vi henvender os til Jer i anledning af den forestående debat i Folketinget om opfølgningen på Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling.

 

Pressemeddelse (engelsk) fra bl.a. WWF, Greenpeace, Oxfam og 92-gruppen...

Pressemeddelse (engelsk) fra bl.a. WWF, Greenpeace, Oxfam og 92-gruppen...

Bali, 8 June 2002: As these two weeks draw to a close, the Johannesburg Summit is sinking in a sea of indecision and intransigence. The question the world is asking is - how did the governments let us down? Was it incompetence or was it sabotage?

Nordiske NGOers standpunkter og forslag forud for verdenstopmødet om bæredygtig udvikling

Nordiske NGOers standpunkter og forslag forud for verdenstopmødet om bæredygtig udvikling

Millioner av mennesker lever i dyp fattigdom, der grunnleggende menneskerettigheter brytes. Miljøproblemene øker. Verdens økonomiske og politiske system preges av ekstrem ulik ressurs-og maktfordeling. Dette er uholdbart.

 

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer