2030 Agendaen

I samarbejde med NGO-netværket Globalt Fokus følger 92-gruppen udviklingen og diskussionerne vedrørende de nye verdensmål for bæredygtig udvikling - Sustainable Development Goals (SDG), der blev vedtaget i september 2015 i FN.

92-gruppen har fulgt forhandlingerne og udviklingen af målene siden Rio+20 topmødet i 2012, og har siden 2013 koordineret en fælles arbejdsgruppe mellem 92-gruppen og Globalt Fokus.

I det nuværende arbejde med målene er der specifikt fokus på implementeringen af målene nationalt og globalt, herunder arbejdet med indikatorer, en national handlingsplan, inddragelsen af forskellige aktører i implementeringen, finansieringen af målene (Finance for Development) samt opfølgningen af målene i EU og FN.

I regi af FN er der især fokus på High Level Political Forum (HLPF) samt hvordan målene skal integreres i FNs arbejde generelt.

I arbejdet med EU er der ligeledes fokus på, hvordan EUs medlemslande individuelt og fælles skal følge op på målene.


Side 1 ud af 2
 • 2030 Agendaen

  • Beijing erklæring og handlingsplan - Vigtig for kvinder. Vigtig for miljøet!

   01-12-2021

   Af Karen Maria Kristensen, projektkoordinator, Kvindernes U-landsudvalg (KULU) Kvindernes U-landsudvalg (KULU) og FN-forbundets vidensdelingsprojekt ‘Unge Ambassadører for Beijing+25’ er nu i fuld...

  • Danmark til eksamen i Verdensmålene i FN

   22-09-2021

   Af Helene Gjerding, 92-gruppen Hr. Minister - vi er dybt bekymrede over, at Danmark virkeligt ikke går mod bærdygtighed og over den manglende forståelse for, hvor vigtigt det er at handle på Mål 6, 12, 14...

  • Ny SPOTLIGHT-rapport ude

   15-06-2021

   Civilsamfundet hjælper regeringen til Verdensmåls-eksamen i FN Om få uger skal Danmark til verdensmålseksamen. Finansministeren Nicolai Wammen skal overfor FN redegøre for, hvordan det går for...

High-level political forum - HLPF

High-level political forum - HLPF

The forum will debate the theme: "Strengthening integration, implementation and review - the HLPF after 2015". It will be meeting this year under the auspices of ECOSOC.

Post-2015: de danske NGOers anbefalinger til de sidste forhandlinger

Post-2015: de danske NGOers anbefalinger til de sidste forhandlinger

Comments and recommendations to zero draft of the outcome document for the UN summit to adopt for the Post-2015 Development Agenda.

 

Nordic CSO call for urgent action in the FfD negotiations

Nordic CSO call for urgent action in the FfD negotiations

We are concerned about the growing contradictions between G77, LDCs, and the African Group on one side, and EU, USA, and rich countries on the other, that we saw in every chapter during the FfD negotiations last week.

Hvad Danmark skal arbejde for i FN-forhandlingerne om udviklingsfinansiering februar 2015

Hvad Danmark skal arbejde for i FN-forhandlingerne om udviklingsfinansiering februar 2015

Den tredje internationale FN-konference om udviklingsfinansiering a fholdes i Addis Ababa , Etiopien, den 13. - 16. juli 2015.

Input til Europaudvalget om post-2015 den 5. december 2014

Input til Europaudvalget om post-2015 den 5. december 2014

Globalt Fokus og 92-gruppen har følgende kommentarer til Europaudvalgets drøftelse af udviklingsministrenes dagsordenpunkt 1 om udviklingsdagsordenen post-2015 forud for
Ministerrådsmødet den 12. december 2014.

Brev til statsministeren om Post 2015 udviklingsmålene og FN's generalforsamling september 2014

Brev til statsministeren om Post 2015 udviklingsmålene og FN's generalforsamling september 2014

Med dette brev ønsker 92-gruppen- Forum for Bæredygtig Udvikling og Globalt Fokus at opfordre til, at lighed – både social, økonomisk og miljømæssig- bliver et bærende element for Danmarks tale ved FN’s69.

EU position: A Global Partnership for Poverty Eradication and Sustainable Development after 2015

EU position: A Global Partnership for Poverty Eradication and Sustainable Development after 2015

Published on 5 February 2015, the Communication 'A global partnership for poverty eradication and sustainable development after 2015.

 

Synthesis report of the Secretary-General on the post-2015 sustainable development agenda dec 2014

Synthesis report of the Secretary-General on the post-2015 sustainable development agenda dec 2014

Integrated and coordinated implementation of and follow - up to the outcomes of the major United Nations conference and summits in the economic, social and related fields.

Report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals 2014

Report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals 2014

Integrated and coordinated implementation of and follow - up to the outcomes of the major United Nations conference and summits in the economic, social and related fields.

 

Report of the Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing

Report of the Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing

Integrated and coordinated implementation of and follow -up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic, social and related fields.

Beyonds oversigt og baggrund for post-2015 processen

Beyonds oversigt og baggrund for post-2015 processen

Feeling lost in the post-2015 process? Beyond 2015, CAFOD and CAN International have produced calendars. In addition, Sustainable Development 2015 has developed a timeline combining both the post-2015 and post-Rio+20 processes:
Outcome document of the special event to follow up efforts made towards achieving the Millennium Development Goals 1. oktober 2013

Outcome document of the special event to follow up efforts made towards achieving the Millennium Development Goals 1. oktober 2013

Integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic, social and related fields.

Høj niveau panel rapporten om Post-2015 maj 2013

Høj niveau panel rapporten om Post-2015 maj 2013

In July 2012, Secretary-General Ban Ki-moon announced the 27 members of a High-level Panel to advise on the global development framework beyond 2015, the target date for the Millennium Development Goals (MDGs).

NGO FORUM, CONCORD Danmark, FORDI og 92-gruppens positioner med fem konkrete anbefalinger til den danske regering kan hentes

NGO FORUM, CONCORD Danmark, FORDI og 92-gruppens positioner med fem konkrete anbefalinger til den danske regering kan hentes

Med vedtagelsen af FN’s Millennium Deklaration i 2000 forpligtede verdens ledere sig på de mest ambitiøse mål for menneskelig udvikling, som det internationale samfund nogensinde har fremsat.
Post-2015 konference på Christiansborg februar 2013

Post-2015 konference på Christiansborg februar 2013

På konferencen vil Udviklingsminister Christian Friis Bach præsentere den danske regerings position i forhold til de fremtidige post-2015 mål.

Kronik i Politiken om den nye ramme

Kronik i Politiken om den nye ramme

For 12 år siden opstillede verdens ledere nogle fantastiske målsætninger om, at verden skulle gøres til et bedre sted at leve for milliarder af mennesker.

 

Den danske regerings holdning til post-2015 dagsordenen

Den danske regerings holdning til post-2015 dagsordenen

Post-2015 dagsordenen handler om, hvilke mål og rammer det internationale samfund skal beslutte for verdens udvikling efter 2015.

UN statistical commission

UN statistical commission

The United Nations Statistical Commission, established in 1947, is the highest body of the global statistical system. It brings together the Chief Statisticians from member states from around the world.

Financing for Development - FFD

Financing for Development - FFD

Watch: Join us in Addis Ababa - Revised draft outcome document of the Third International Conference on Financing for Development - 7 May 2015 - Revised draft outcome document of the Third International Conference on Financing for Development - 7 May 2015

Den internationale kampagne Beyond2015

Den internationale kampagne Beyond2015

Beyond 2015 is a global civil society campaign, pushing for a strong and legitimate successor framework to the Millennium Development Goals. Beyond 2015 brings together more than 1000 Civil Society Organisations in over 130 countries around the world.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer