2030 Agendaen

I samarbejde med NGO-netværket Globalt Fokus følger 92-gruppen udviklingen og diskussionerne vedrørende de nye verdensmål for bæredygtig udvikling - Sustainable Development Goals (SDG), der blev vedtaget i september 2015 i FN.

92-gruppen har fulgt forhandlingerne og udviklingen af målene siden Rio+20 topmødet i 2012, og har siden 2013 koordineret en fælles arbejdsgruppe mellem 92-gruppen og Globalt Fokus.

I det nuværende arbejde med målene er der specifikt fokus på implementeringen af målene nationalt og globalt, herunder arbejdet med indikatorer, en national handlingsplan, inddragelsen af forskellige aktører i implementeringen, finansieringen af målene (Finance for Development) samt opfølgningen af målene i EU og FN.

I regi af FN er der især fokus på High Level Political Forum (HLPF) samt hvordan målene skal integreres i FNs arbejde generelt.

I arbejdet med EU er der ligeledes fokus på, hvordan EUs medlemslande individuelt og fælles skal følge op på målene.


 • 2030 Agendaen

  • Beijing erklæring og handlingsplan - Vigtig for kvinder. Vigtig for miljøet!

   01-12-2021

   Af Karen Maria Kristensen, projektkoordinator, Kvindernes U-landsudvalg (KULU) Kvindernes U-landsudvalg (KULU) og FN-forbundets vidensdelingsprojekt ‘Unge Ambassadører for Beijing+25’ er nu i fuld...

  • Danmark til eksamen i Verdensmålene i FN

   22-09-2021

   Af Helene Gjerding, 92-gruppen Hr. Minister - vi er dybt bekymrede over, at Danmark virkeligt ikke går mod bærdygtighed og over den manglende forståelse for, hvor vigtigt det er at handle på Mål 6, 12, 14...

  • Ny SPOTLIGHT-rapport ude

   15-06-2021

   Civilsamfundet hjælper regeringen til Verdensmåls-eksamen i FN Om få uger skal Danmark til verdensmålseksamen. Finansministeren Nicolai Wammen skal overfor FN redegøre for, hvordan det går for...

Input til Europaudvalget om post-2015 den 5. december 2014

Input til Europaudvalget om post-2015 den 5. december 2014

Globalt Fokus og 92-gruppen har følgende kommentarer til Europaudvalgets drøftelse af udviklingsministrenes dagsordenpunkt 1 om udviklingsdagsordenen post-2015 forud for
Ministerrådsmødet den 12. december 2014.

Brev til statsministeren om Post 2015 udviklingsmålene og FN's generalforsamling september 2014

Brev til statsministeren om Post 2015 udviklingsmålene og FN's generalforsamling september 2014

Med dette brev ønsker 92-gruppen- Forum for Bæredygtig Udvikling og Globalt Fokus at opfordre til, at lighed – både social, økonomisk og miljømæssig- bliver et bærende element for Danmarks tale ved FN’s69.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer