Anbefalinger til statsministeren om Danmarks implementering af verdensmålene for bæredygtig udvikling

På baggrund af de nye verdensmål for bæredygtig udvikling er der overordnet behov for en national handlingsplan.

Som inspiration til det arbejde har de danske civilsamfundsorganisationer i 92-gruppen og Globalt Fokus samlet nogle konkrete anbefalinger for de 17 verdensmål i rapporten: "Danmarks implementering af verdensmålene: Anbefalinger fra danske civilsamfundsorganisationer” 

Rapporten blev 11. februar 2016 fremsendt til statsministeren og alle regeringens ministre: Brevet til statsministeren

Statsministerens svar

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.