Mens vi venter på en handlingsplan

Af Christine Jacobsen Mulvad, 92-gruppen

Siden FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015, har danske civilsamfundsorganisationer ventet spændt på den danske regerings opfølgning af arbejdet med målene. Nu, næsten 2 år senere, venter vi stadig på den danske handlingsplan, der skal sætte rammen for den danske indsats for målene.

Der har været flere positive udspil fra regeringen siden vedtagelsen, heriblandt den nye danske udviklingsstrategi, der sætter fokus på målene i forbindelse med Danmarks udviklingsarbejde.

Det giver mening, da de globale udfordringer verden står overfor viser en sammenhæng mellem fattigdom, underudvikling, miljøproblemer, forbrug og klimaforandringer. Målene repræsenterer en enestående mulighed for at arbejde med alle disse problemer og skabe global bæredygtig udvikling for alle – både rige og fattige.

Men der er brug for, at alle lande – også Danmark - arbejder struktureret for at nå målene både nationalt og globalt, hvis de skal nås indenfor den planlagte tidsramme. En dansk handlingsplan, der indeholder klare tidsplaner, konkrete nationale og globale målsætninger, årlige rapporteringer samt en klar identifikation af, hvilke mål Danmark halter bagud med, er afgørende for Danmarks arbejde med målene.

Da målene løber de næste 13 år med skiftende regeringer, skal folketinget allerede nu involveres i arbejdet med målene og den danske handlingsplan.

Der er en stigende interesse i at arbejde med målene og en anerkendelse af, at målenes succes afhænger af, at flere forskellige aktører arbejder sammen. Flere forskellige aktører, eksempelvis virksomheder, civilsamfundsorganisationer og kommuner har meldt, at de er klar.

92-gruppen anbefaler, at regeringen er med til at sikre multistakeholderdialog- og inddragelse af relevante aktører i arbejdet med målene og den danske handlingsplan.

I den sammenhæng arrangerer 92-gruppen og Globalt Fokus i samarbejde med Novozymes, Dansk Erhverv, Vejle kommune og LO et rundbordsmøde den 27. februar. Mødet samler relevante aktører for at drøfte muligheder, udfordringer og forudsætninger for arbejdet med målene i en dansk kontekst. Formålet er at bidrage til et konkret input til en dansk handlingsplan.

Nu håber vi, at regeringens handlingsplan snart kommer, så vi for alvor kan starte arbejdet med målene, og at regeringen sætter handling bag et af de mest ambitiøse tiltag for bæredygtig udvikling nogensinde.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Seneste nyheder