Uddannelse har central rolle på vejen mod bæredygtighed

Af Lars Myrthu-Nielsen, daglig leder i miljø- og folkeoplysningsforeningen Øko-net

Uddannelse og bæredygtighed

Det kan være svært at forklare begrebet Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU). Men faktisk er det et meget enkelt og konkret begreb, der blev lanceret ved Rio-topmødet for Miljø og Udvikling i 1992 – begrebet har sit eget kapitel (36) i Agenda 21-deklarationen. Det tog ingen dog særlig notits af, og efter ti år, kort efter det store Verdenstopmøde for Bæredygtig Udvikling i 2002 i Johannesburg, satte man et FN-tiår af for at promovere og udvikle begrebet. Det løb fra 2005 til 2014 – samtidig lancerede man fra UNU, United Nations University, et netværk af regionale centre med ekspertise omkring UBU – det såkaldte RCE Network, der har base i Tokyo, hvor UNU ligger, et netværk der nu har 150 regionale centre – herunder et center der dækker hele Danmark, nemlig RCE Danmark.

Der mangler politisk interesse og handling

Hvert år mødes disse centre fra hele verden og holder liv i processen omkring kapitel 36 og UBU. Og på dagsordenen er netop, hvordan disse RCE’er kan være med til at sætte den politiske dagsorden for UBU! For det er gået op for de fleste, at vi ikke får en gennemført omstilling af uddannelsessystemerne uden, at der også er politisk opbakning. Det handler i al sin enkelthed om, at vi skal uddanne kommende generationer i at forstå og at være bæredygtige. Det er altså både en pædagogisk og didaktisk opgave, men afgørende vigtigt også en praktisk, en ’Walk the Talk’-opgave. Der tales om ’den hele institutionstilgang’ i The Global Actions Program (GAP), der netop i øjeblikket følger op på FN-tiåret, og kobler UBU sammen med de nye bæredygtige udviklingsmål (SDG’erne), hvor netop mål 4 er om uddannelse. FN-tiåret for UBU sluttede med en stor international afslutningskonference i november 2014 i Japan, med bl.a. 70 deltagende undervisningsministre fra Verden (dog ikke fra Danmark). Det var her, GAP blev lanceret – programmet peger i det første af fem mål på vigtigheden i, at der er politisk interesse og opbakning. Man kan finde hele planen her, og på side 14 finder man de 5 mål.

Disse indsatsområder er centrale gearingspunkter for at fremme UBU-dagsordenen. 2030 udviklingsdagsordenen understreger vigtigheden af en effektiv gennemførelse af de bæredygtige udviklingsmål (SDG’erne) samt en oversættelse af den globale dagsorden til nationale prioriteter og lokale aktioner.

Den 10. globale RCE konference netop afholdt i Indonesien

Der har netop været afholdt den 10. globale RCE konference i Yogyakarta i Indonesien. Fra Danmark deltog bl.a. undertegnede som repræsentant for RCE Danmark og 92-gruppen, med særligt fokus på det politiske spørgsmål. Der blev holdt et roundtable om de politiske beslutningstagere. Her diskuterede man, hvordan RCEere kan bidrage til, at politiske miljøer begynder at mobilisere uddannelse og læring for bæredygtig udvikling og opskalering af UBU handlinger. Desuden drøftedes grænsefladen mellem politikere og RCEere i forbindelse med GAP og SDG implementeringer. Dette er, hvad en kommende dansk opfølgnings GAP/UBU-konference i 2017 skal have sit hovedfokus på. For der er brug for politisk prioritering af uddannelsers centrale rolle på vejen mod bæredygtighed – hellere nu end i morgen!

På konferencen blev der lavet interview med flere af de deltagende oplægsholdere, ved det politiske roundtable, omkring den politiske interesse eller rettere manglende.

Der blev lavet interview med:

Charles Hopkins, professor og special advisor on ESD, fra Canada

Jos Hermans, regional Adviser on ESD for Europe, fra Holland

Carolina López, professor, initiativtager til kandiderende RCE: RCE Borderlands Mexico-USA

Binta Suleiman, politiker, Member of Niger State Parliament, Nigeria. Tilknyttet RCE Minna

Detlev Lindau-Bank, koordinator, RCE Oldenburger Munsterland, Tyskland

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Seneste nyheder