Handel

Side 2 ud af 2
92-gruppens holdninger til WTO efter Seattle

92-gruppens holdninger til WTO efter Seattle

I november 2001 afholder Verdenshandelsorganisationen WTO sin 4. ministerkonference i Doha, Qatar. Det er første gang WTO’s medlemslande mødes på højeste niveau for at diskutere og planlægge organisationens fremtidige arbejde siden sammenbruddet på ministerkonferencen i Seattle, 1999.

Diskussionsoplæg om handel med tjenesteydelser

Diskussionsoplæg om handel med tjenesteydelser

Handel med tjenesteydelser udgør mellem ¼ og 40 % af verdens eksport, alt efter hvor meget man regner med som tjenesteydelser. Udviklingslandene bidrager med ca. ¼ af denne handel og handel med tjenesteydelser udgør i gennemsnit 50 % af udviklingslandenes BNP (EU diskussionspapir og Holm, 1999).

Svar til Udviklingsministeren om miljø- og arbejderrettighederi WTO

Svar til Udviklingsministeren om miljø- og arbejderrettighederi WTO

Jeg skriver til dig på vegne af 14 miljø- og ulandsorganisationer i 92-gruppen. Vi følger de igangværende forhandlinger om en "POP-konvention"; den konvention, som tager sigte på at udfase og eliminere udledningerne af sværtnedbrydelige organiske stoffer som DDT, PCB og dioxin.

Den globale markedsplads

Den globale markedsplads

Bogen giver et overblik over hvad WTO egentlig er. Samtidig gør forfatterne bogen igennem opmærksom på, hvad de mener, der bør laves om i WTO.

92-gruppens holdninger til de kommende WTO-forhandlinger

92-gruppens holdninger til de kommende WTO-forhandlinger

På WTO’s ministerkonference i maj 1998 blev det besluttet at indlede forberedelsen af en ny runde af omfattende forhandlinger om handelsliberaliseringer.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.