Agenda2030: de danske NGOers anbefalinger til de sidste forhandlinger

Comments and recommendations to zero draft of the outcome document for the UN summit to adopt for the Post-2015 Development Agenda.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.