ANBEFALINGER TIL UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Den 10. november 2010 afholdt 92-gruppen, Øko-net og Idebanken en konference om uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU) på Christiansborg. 92-gruppen mener, at den danske indsats for uddannelse for bæredygtig udvikling er for begrænset, og har udarbejdet syv anbefalinger til regeringen og politikere for at styrke indsatsen for et bæredygtigt Danmark.

Om 92-gruppen

92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der blev dannet i forbindelse med FN's Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

 

Seneste nyheder